Nieuw in Profit 10

Financieel


BTL91 vervalt per 1 mei 2019


De banken hebben aangegeven dat bestandsformaat BTL91 voor buitenlandse betalingen officieel komt te vervallen per 1 mei 2019. Als vervanging hiervoor kan een SEPA-bestand worden aangeleverd. 

Voor andere banken (bijvoorbeeld ABN AMRO) heb je nog wat langer de mogelijkheid om het formaat BTL91 te gebruiken.

Salarisbetalingen

Voor salarisbetalingen hebben wij deze wijziging automatisch doorgevoerd, middels een patch. Werk je lokaal? Download hier de patch. De patch zorgt ervoor dat salarisbetalingen via een ander bestandsformaat worden aangeleverd. Door deze wijziging is het vullen van de BIC-code verplicht bij een buitenlands rekeningnummer. Als de BIC-code ontbreekt vindt er géén salarisbetaling plaats.

Onderstaande stappen gelden voor financiële betalingen.

Wijzig BTL91 naar SEPA 

Om deze wijziging door te voeren moet je in de eigenschappen van de eigen bankrekeningen het bestandsformaat BTL91 vervangen. Je doet dit op het tabblad Betaling buitenland.

Je selecteert SEPA Wereldbetaling (23) als vervanger voor BTL91. Tenzij de bankrekening van de crediteur een IBAN-rekening is. In dat geval selecteer je SEPA Credit Transfer (22) als vervanger voor BTL91.

Klik hier voor voorbeeldscenario's over de betaalwijze en het bestandsformaat van de betaalopdracht. Alleen 'Gedeelde kosten' bij betalingen binnen EER

Per 1 mei wordt ook doorgevoerd dat alle betalingen binnen de EU-landen, Noorwegen, IJsland en Liechtenstein (EER) alleen nog de optie Gedeelde kosten (3) mogen gebruiken. Dat wil zeggen dat betaler en ontvanger de kosten delen. 

Let op:
Betalingen binnen genoemd gebied waarin de optie Alle kosten ten laste van de begunstigde (optie 1 in Profit) of Alle kosten ten laste van de opdrachtgever  (optie 2 in Profit) is geselecteerd, worden afgekeurd.

Voor betalingen buiten genoemd gebied blijven de opties 1 en 2 mogelijk.

Controleer en wijzig je crediteuren in de EU, Noorwegen, IJsland en Liechtenstein

Dit doe je via: eigenschappen crediteur / tabblad Bankrekening / eigenschappen bankrekening / tabblad Adres bank / selecteer Gedeelde kosten bij veld Code doorberekening.

Controleer of 'Betalingen onderweg' aan staat

Controleer, als je gebruikmaakt van automatisch betalen aan crediteuren in het buitenland, of het veld Crediteurbetaling afboeken op rekening ‘Betalingen onderweg' is aangevinkt. Als dit niet aan staat zet Profit de bedragen op de crediteur in plaats van de tussenrekening. Dit controleer en wijzig je in Financieel / Beheer / Instellingen administratie,  tabblad Bankafschriften inlezen:
Btw-optimalisaties 

- Meer mogelijk -

Btw-tariefgroep bij verkopen binnen en buiten EU nu instelbaar als 'geen'

Het is nu mogelijk bij de btw-plichten Verkopen binnen EU en Export buiten EU een andere keuze bij btw-tariefgroep in te stellen dan 0 (nul), namelijk een zelf toe te voegen tariefgroep voor 'Btw en icp uitgesloten'. Deze kun je bijvoorbeeld 'Geen' noemen. 

Dit gebruik je bijvoorbeeld als je de levering van goederen en diensten, zoals financiële futures of CO2-emissierechten aan het buitenland buiten de btw- en icp-aangifte wilt houden. 
In de tariefgroep die je zelf toevoegt, bijvoorbeeld Vrijgesteld Nederland, vink je hiervoor Uitgesloten van btw/ICP aan.

Dit moet je verder zelf inrichten door een nieuwe btw-code toe te voegen met onderstaande instellingen:Als een artikel een btw-tariefgroep heeft met de instelling Uitgesloten van btw/icp dan wordt de btw-code bij verkoop voortaan gezocht op basis van deze zoekcriteria:

  • Inkoop of verkoop
  • Btw-plicht van de verkooprelatie
  • Land tarief
  • Btw-tariefgroep van het artikel
  • Dienstenberekening van het artikel

Dienstenberekening mogelijk bij export buiten EU

Het is nu mogelijk voor verkoop buitenland ook het veld Dienstenberekening aan te vinken. Dit was al mogelijk bij Verkopen binnen de EU, maar niet voor de btw-plicht Export buiten EU. Dit gebruik je bijvoorbeeld als je als Nederlandse organisatie een factuur voor bepaalde bewezen diensten stuurt naar Aruba of de VS.Let op:

Als je al een btw-plicht voor diensten voor Export buiten EU hebt ingericht met ‘Dienstenberekening van toepassing’ aan, dan staat daarin de oude gekoppelde btw-code met dienstenberekening-vinkje UIT. Voeg daarom een nieuwe btw-code toe, als kopie van btw-code 33, met bovenstaande instellingen.


Koppel de btw-sectie aan 999 Overige en niet aan sectie 3a Leveringen naar landen buiten de EU!

Btw en betalingsinstellingen nu van 'Factureren aan'-verkooprelatie 

Als je in het ordertraject een verkooprelatie gebruikt waarbij een 'Factureren aan'-verkooprelatie is ingesteld, worden normaal het btw-nummer, de btw-plicht en de betalingsinstellingen van de oorspronkelijke order-verkooprelatie gebruikt. Nu kun je echter instellen dat Profit de waarden bij deze velden van de Factureren aan-verkooprelatie moet gebruiken. Als je dit instelt, gebruikt Profit ook deze velden: Btw-plicht, Btw-nummer, Betaalvoorwaarde, Incasseren, Valuta, Afwijkende btw-referentie, Inclusief btw, Percentage kredietbeperking en Betalingskorting. 


Dit stel je in in het verkooprelatieprofiel. 


Jaarstukken KvK

Het elektronisch deponeren van de jaarstukken bij de Kamer van Koophandel werd vanuit Profit alleen ondersteund voor de Micro en Kleine ondernemingen, nu is het ook voor Middelgrote ondernemingen mogelijk. Voorwaarde is dat de stukken klaar zijn. 

Middelgrote ondernemingen hoeven dus de jaarrekening niet meer elektronisch zelf aan te leveren met de online tool Opstellen XBRL op de website van de Kamer van Koophandel. Je kunt dit als accountant voor hen doen.

Het voordeel hiervan is dat je via InSite en OutSite nu ook voor deze stukken gebruik kunt maken van de goedkeuring via de workflow! Alles onder controle.

Voor de volledige werking van het proces is nog een aanpassing bij Caseware nodig.