Nieuw in Profit 10

Fiscaal


Bedien je cliënten nog beter! 


Aangifte Vpb 2018 C-biljet

Profit is er klaar voor!

Vanaf nu kun je voor de aangifte Vpb 2018 het C-biljet uitwerken en versturen. Het C-biljet is bestemd voor buitenlandse belastingplichtigen die in Nederland aangifte moeten doen voor de vennootschapsbelasting. Een lichaam is buitenlands belastingplichtig als het niet in Nederland gevestigd is, maar wel inkomsten uit Nederland heeft.

In tegenstelling tot voorgaande jaren heeft de Belastingdienst besloten een flinke wijziging door te voeren in het C-biljet 2018. Met ingang van 2018 ondersteunt de Belastingdienst twee methoden van uitwerken van een C-biljet:

 • De standaardmethode van een A-biljet. 
 • Als er alleen Belastbaar inkomen uit aanmerkelijk belang in een Nederlandse vennootschap is, dan mag er geen balans, winst-verliesrekening of specificatie ingevuld worden.


Vooraf ingevulde aangifte

Met de Vooraf Ingevulde Aangifte (VIA) vul je automatisch diverse gegevens in de aangifte Inkomstenbelasting in. Deze gegevens zijn namelijk al bekend bij de Belastingdienst. Door het automatisch overnemen van gegevens uit de VIA gaat het vullen van de IB-aangifte sneller en is het minder foutgevoelig!

Let op:
De Vooraf Ingevulde Aangifte 2018 wordt al in Profit 9 ondersteund. De VIA’s van 2018 zijn bij de Belastingdienst vanaf 1 maart 2019 beschikbaar. Vanaf 1 maart 2019 kun je de VIA-berichten in Profit ophalen. Bij AFAS Online is deze functionaliteit al beschikbaar. Werk je nog lokaal? Dan moet je verzamelpatch (5) vanaf 8 februari 2019 installeren.

In de VIA 2018 is het veld Code soort rente buitenland bezit vervallen. Dit veld was onderdeel van de specificatie Bank- en Effectenrekeningen buitenland indicatie – bezit. Het veld is vervangen door een nieuw veld: Code common reporting standard. Deze code kan de volgende waarde en omschrijving hebben:

 • 501: Dividend
 • 502: Rente
 • 503: Bruto opbrengst
 • 504: Overig
 • Overig: Onbekend


Uitstelregeling en aanwijsposten 2018

Ieder jaar wordt de functionaliteit voor de uitstelregeling in Profit aangepast, zodat deze voldoet aan de eisen en wensen die de overheid in dat jaar stelt. Het versturen van de uitstelaanvragen voor het jaar 2018 is al mogelijk vanaf 1 januari 2019. In Profit 10 wordt het Service Bericht Uitstel voor 2018 ondersteund en is het ophalen van de SBU's geoptimaliseerd. Verder zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd:

Wijziging instuurdata

De standaardinleverdatum voor cliënten Vpb met een kort boekjaar is 1 april 2019 in plaats van 1 juni 2019.

Bijwerken voortgang cliënt gewijzigd

Het bijwerken van de voortgang van de cliënt in verband met de SBU is gewijzigd. Het is nu goed zichtbaar of een cliënt herinnerd/aangemaand is door de Belastingdienst, maar ook wanneer de voortgang van de cliënt voor het laatst was gewijzigd. Als laatste is de formele inleverdatum ook weer teruggekomen in de eigenschappen van de voortgang van de cliënt, dit om beter te kunnen bepalen of de cliënt in aanmerking komt voor de blokkeringsregeling. 

In verband met deze wijzigingen zijn ook de eigenschappenschermen van de cliënt IB en cliënt Vpb gewijzigd.


Country-by-Country reporting 2018 

Voor multinationale ondernemingen met een omzet vanaf € 750 miljoen geldt een documentatieverplichting: Country-by-Country reporting. In de Country-by-Country rapportage wordt jaarlijks aan de fiscus gerapporteerd over o.a. de winsten, de omzet, betaalde belastingen en activiteiten van de verschillende landen waarin de multinationale onderneming opereert. Vanaf 6 maart 2019 moeten de rapporten aangeleverd worden volgens de laatste versie van het schema, versie 3.0. 

Vanaf nu kun je de Country-by-Country rapportage voor 2018 invullen en opsturen naar de Belastingdienst. De CbC-rapportage is beschikbaar in de cockpit van de cliënt Vpb. Voordat je de rapportage kunt uitwerken moet je het biljet vrijgeven. 

Wijzigingen

Er is een aantal wijzigingen ten opzichte van de vorige versie:

Wijzigingen Country-by-Country 2018 t.o.v. 2017

Verificatiemeldingen

 • Je kunt nu het gehele boekjaar versturen. Als het veld Boekjaar van niet gevuld is in de Algemene gegevens van de aangifte volgt een waarschuwing in het verificatiescherm.
 • Als de totale duur van het boekjaar ongelijk is aan 12 maanden en de vraag Waarschuwing met betrekking tot afwijkende boekjaren is leeg volgt ook een waarschuwing op het verificatiescherm.


Jaaroverzicht OB 2019

Vanaf 2019 zijn er twee nieuwe rapporten beschikbaar voor de omzetbelasting. Deze rapporten tonen in één overzicht welke aangiften gedaan zijn en wat er per rubriek en per periode is ingestuurd. Per aangifteperiode wordt er een regel aan het rapport toegevoegd met de - in die periode - ingevulde bedragen voor Grondslag en BTW

 • Jaaroverzicht omzetbelasting 2019 (Profit)
 • EN_Jaaroverzicht omzetbelasting 2019 (Profit)

De rapporten zijn opgedeeld in drie gedeelten:

 • Prestaties en verleggingsregeling binnenland
 • Prestaties naar of in het buitenland of vanuit het buitenland aan cliënt(en) verricht
 • Verminderingen en totaal berekening


Elektronisch bericht aangifte IB en Vpb 2018

Je kunt vanaf nu de elektronische berichten van de aangiften IB en Vpb 2018 versturen naar de Belastingdienst. Het invullen van de aangiften van 2018 IB en het A-biljet 2018 voor Vpb is al eerder uitgeleverd.

IB en Vpb Connectoren 2018

De UpdateConnectoren  TxClientIB2018, TxClientVpb2018 en TxCFVpb2018 zijn beschikbaar. 

Met de UpdateConnector voor IB 2018 voeg je nieuwe cliënten toe en kun je jaar- en voortgangsgegevens toevoegen of bijwerken.

De UpdateConnector voor Vpb 2018 biedt de volgende mogelijkheden:

 • Je kunt nu ook jaar- en voortgangsgegevens bijwerken.

 • De functionaliteit om commerciële of fiscale cijfers in te lezen is flink onder handen genomen. Hierdoor is het vanaf 2018 ook mogelijk om afwijkingen en eliminaties op te geven. Raadpleeg de AFAS KnowledgeBase voor meer informatie.