Nieuw in Profit 11 - Flex


Nog flexibeler!


Optimalisatie detachering met de
Flex-functionaliteit

Het is nu ook voor detacheerders mogelijk om van een aantal flex-functionaliteiten gebruik te maken. Zo krijg je nu de uitgebreide mogelijkheden rond klantovereenkomst en plaatsing tot je beschikking.

Voordat je een en ander gaat inrichten is het belangrijk om de definitie van detachering tegenover uitzenden helder te hebben. In relatie met Profit gelden voor detachering de volgende kenmerken:

 • Je verloont op basis van periodeverloning via de Salarisverwerkingscockpit. Je werkt bijvoorbeeld met maandverloning.
 • Je medewerkers hebben vaste salarissen uit de contracten per medewerker. 
 • Je hebt te maken met TWK-mutaties in Profit Payroll.
 • De gedetacheerde boekt zijn uren, voor de detacheerder en voor de klant, met name voor de facturatie.

Er zijn nu drie activeringen voor de uitzend- en detacheringsmarkt. Je activeert alleen de eerste als detacheerder:

 1. Flex - Hiermee krijg je in Profit HRM en Projecten nieuwe menukeuzes tot je beschikking, zoals klantovereenkomst, kostprijsmodel en plaatsing. Dit is inclusief de functionaliteit rond de Fasetelling en het Stipp pensioen.
 2. Declaratieverwerking - voor het verlonen van uitzendkrachten. Deze gebruik je als detacheerder niet.
 3. Medewerker met meerdere werkgevers - Hiermee wordt het mogelijk om één persoon en gebruiker te koppelen aan maximaal vijf werkgevers waardoor je vijf medewerkers krijgt voor die persoon/gebruiker.

Hiermee wordt bij jou als detacheerder het uurloon vanuit het dienstverband van de medewerker nu zichtbaar in de loonafspraak.

Daarnaast worden declaraties nu gesplitst bij gebroken weken.Import nacalculatie geoptimaliseerd

Aan de import Nacalculatie is de instelling Itemcode opzoeken in loonafspraak toegevoegd. Als je deze instelling aanvinkt wordt bij het importeren van nacalculatieregels de itemcode in de import zo veel mogelijk gematcht met de itemcodes in de loonafspraak van de plaatsing.


Met dit veld wordt de import beter verwerkt doordat het aantal meldingen in het logbestand vermindert.


Vordering overhevelen naar debiteur

Het komt regelmatig voor dat een kandidaat uitdienst gemeld wordt, terwijl er nog een restant bedrag te vorderen bestaat. Het te veel betaalde loon vorderde je buiten de salarisadministratie terug. Hiervoor maakte je een debiteur aan en voegde je voor deze debiteur een openstaande post toe. Dit was een tijdrovend proces.

Vanaf nu hevel je de vordering met één actie over naar een nieuwe debiteur. Via een weergave met alle openstaande vorderingen hevel je eenvoudig de vordering over naar een nieuwe debiteur. Voor de kandidaat wordt automatisch een nieuwe debiteur aangemaakt en het totaal te vorderen bedrag wordt automatisch op een openstaande post geboekt. De verdere afwikkeling verloopt daarna via de financiële administratie.


Kostprijsmodel geoptimaliseerd

Er is nu meer mogelijk met het kostprijsmodel:

 • De functionaliteit met betrekking tot het kostprijsmodel valt nu onder de activering 'Flex'.
 • Het kostprijsmodel kun je nu datumafhankelijk maken. Bij het vastleggen van een kostprijsmodel op de klantovereenkomst vul je dan een begin- en einddatum in.

Berekende kostprijsfactor - Tariefopbouw in Kostprijsmodelcomponentregels

Het volgende geldt als je ervoor kiest om de kostprijsfactor te laten berekenen door Profit in plaats van deze zelf 'hard' in te vullen.

Als er een afwijkende factor is in een kostprijscomponent worden automatisch de andere componenten in het kostprijsmodel herrekend. Dit resulteert dan in een nieuwe berekende kostprijsfactor. Bijvoorbeeld: als het aantal vakantiedagen wijzigt, is dit bepalend voor alle andere factoren.

Een afwijkende factor wordt nu sneller en overzichtelijker herrekend met behulp van niveaus in de Tariefopbouw. In de eigenschappen van een kostprijscomponent vind je het veld Soort. Daarin koppel je het kostprijscomponent aan een Niveau binnen de kostprijsberekening. De Soorten kostprijscomponent kun je nu op volgorde zetten met de actie Tariefopbouw. Deze tariefopbouw wordt vervolgens als niveautelling gebruikt om de kostprijscomponentregels opnieuw te berekenen als zich een afwijking voordoet.


Berekende kostprijsfactor - Dagenreservering

Dagenreservering leg je vast bij de kostprijscomponenten als basis, eventuele afwijkingen hiervan leg je vast in een van de kostprijsmodellen. Je kunt per fase, uitzendwijze en type contract afwijkingen toevoegen.


Via de Dagenreserveringsregel kun je bijvoorbeeld per Fase een afwijkend ziekteverzuim hanteren. De resultaten per fase zijn in het dashboard Margeoverzicht Flex terug te zien.

Dashboard Margeoverzicht Flex

Als je hebt ingericht dat de kostprijscomponenten in Profit berekend worden (en niet als een factor ingevuld), kun je in het nieuwe Margeoverzicht Flex-dashboard waardevolle informatie raadplegen. Zo kun je doorklikken tot op detailniveau - de details worden immers berekend!

Dit dashboard is alleen beschikbaar onder de activering Declaratieverwerking.


Dashboard Controle verloonde en gefactureerde nacalculatie

Met dit overzicht kun je de declaraties te controleren. Zo kun je bijvoorbeeld doorklikken om te controleren welke declaraties nog niet gefactureerd zijn, maar wel verloond. Of om te controleren of een declaratie normale uren op 'niet door belasten' heeft staan.  

Dit dashboard is alleen beschikbaar onder de activering Declaratieverwerking.


Optimalisaties

Urensoort

 • In het eigenschappenscherm en in de nieuw-wizard van de urensoort is de instelling Integratie payroll niet verplicht toegevoegd. Bij het toevoegen van een regel aan de itemset worden urensoorten waarbij dit vinkje aan staat uitgesloten van de controle op integratie naar Payroll. Dus je kunt nu werksoorten aan itemsets toevoegen zonder dat er een looncomponent aan de urensoort is gekoppeld.
 • De instelling Meetellen in feestdaguren is nu ook beschikbaar bij het aanmaken van een nieuwe urensoort. Voorheen was deze pas ná het aanmaken beschikbaar.

Declaratie

Bij een correctiedeclaratie (terugdraaien en correctie) wordt de verwerkingsdatum nu ingesteld op de huidige verwerkingsweek.

Je kunt nu een declaratie in de Declaratiecockpit ook terugdraaien met de actie Goedkeuren ongedaan maken als deze bij Te betalen staat. Dit moet je eerst autoriseren.

Loonafspraak

Er wordt nu altijd een nieuwe loonafspraakversie gemaakt als je de tarieffactor of percentuele marge wijzigt, ook al verandert het verkooptarief niet.