Nieuw in Profit 11 - Ordermanagement


Grip op de hele logistieke keten


Ontvangst toevoegen in InSite

'Van budget tot betaling' compleet!

Je kunt nu een ontvangst van goederen of diensten aanmaken via InSite. Dit werkt voor artikelen, werksoorten, kosten, samenstelling, maakartikel en gereed product. Dit kan niet voor serie- of artikelnummers of samenstellingen van het type explosie.
Met ontvangsten in InSite kan degene die de inkoopaanvraag heeft ingediend nu ook daadwerkelijk de levering van de goederen of de dienst bevestigen. Controle bij de bron via InSite!

De inkoopfactuur kan vervolgens, als je dit hebt ingericht, automatisch betaald worden. Lees hier ook meer over de nieuwe mogelijkheden voor e-facturering en matching.


Workflow met ontvangst gegevens

De gegevensverzameling voor Ontvangsten is nu ook beschikbaar in de workflow! Hierdoor kun je nu condities bouwen op ontvangsten en waarden van vrije velden op de bestemming Ontvangst.CBS Intrastat (België)

De CBS-aangifte voor Intrastat is aangepast aan de eisen van België. 

Zo zijn de velden Land van oorsprong van een artikel en Btw-nummer tegenpartij toegevoegd aan de verkoopaangifte voor Intrastat (de uitgaande btw-aangifte). Deze velden moeten in België gevuld zijn, maar als je ze nog niet in Profit hebt ingevuld zal Profit de aangifte vullen met de standaardwaarden 'QU' voor land van oorsprong en QV999999999999 voor btw-nummer van de afnemer.

Het land van oorsprong kun je in de artikeleigenschappen op het tabblad Artikeltype invullen bij CBS-land van oorsprong


Het btw-nummer van de afnemer haalt Profit uit het bestaande veld 'Btw-nummer' op het tabblad Debiteur in de eigenschappen van de verkooprelatie.

Naar aanleiding hiervan is ook de import Artikel gewijzigd. Daarin is nu het veld CBS-land van oorsprong toegevoegd. 

Let op:
Het toegevoegde veld CBS-land van oorsprong is halverwege de importdefinitie Artikel opgenomen. Controleer en wijzig je importdefinitie indien nodig.

Een en ander is voor jou alleen van toepassing als je de CBS-activering aan hebt staan.


Uitbreidingen OCI-koppeling

Boekingslay-out per OCI-profiel

Je kunt nu per OCI-profiel een specifieke boekingslay-out koppelen. Hierdoor kun je afdwingen dat bepaalde velden wel of niet gevuld worden bij het vastleggen van juist die inkoopaanvraag. 

Per OCI-koppeling kun je meerdere OCI-profielen hebben. 

De gebruiker ziet de specifieke boekingslay-out direct als hij terugkomt uit de webshop van de inkooprelatie. Het gaat om de boekingslay-out Aanpassen Mijn inkoopaanvraag InSite of een kopie daarvan.

Dit is dezelfde boekingslay-out als waarin je de workflow koppelt. Per OCI-profiel kun je via de boekingslay-out dus nu ook een afwijkende workflow koppelen.De nieuwe specifieke boekingslay-out koppel je per OCI-profiel in het tabblad Voorkeurwaarden.Profit OCI-koppeling uitgebreid

Er zijn een aantal velden toegevoegd aan de Profit-OCI-koppeling. Dit is de OCI-koppeling die je gebruikt als er voor de inkooprelatie geen specifieke OCI-koppeling is. De velden die zijn toegevoegd, zijn o.a.: Opmerking, Projectnummer, Projectfase, VerbijzonderingscodeAs1, etc.

De volledige lijst van velden inclusief tags kun je raadplegen via dit voorbeelddocument.

Nieuwe OCI-koppeling

De beschikbare OCI-koppelingen zijn nu uitgebreid met:

 • Jos ten Berg
 • Mastermate
 • Bechtle Direct
 • Nu met XML-ondersteuning: Oosterberg 
  Let op:
  Gebruikte je Oosterberg al? Ververs dan het OCI-profiel.


Optimalisaties inkoopaanvragen

Inkoopaanvraag conditioneel naar inkooporder

Je kunt nu, zodra een inkoopaanvraag is goedgekeurd, daarvan onder bepaalde voorwaarden direct een inkooporder aanmaken. Dit doe je via de conditie, met de optie Altijd. Bijvoorbeeld: Maak altijd direct een inkooporder aan als het inkoopaanvraag profiel ‘Bloemetje bestellen’ is.

Hierdoor hoef je een inkoopaanvraag niet meer handmatig naar een of meerdere inkooporders om te zetten!Inkoopaanvragen inclusief pro rata btw

Als je te maken hebt met vrijgestelde btw (bijvoorbeeld in de Zorg), mag je btw over inkopen slechts pro rata aftrekken als voorbelasting in de btw-aangifte. Het restbedrag aan btw beschouw je als kosten. Deze kosten zie je nu terug in het bedrag van de inkoopaanvragen. Ook het procuratieschema voor de beoordeling van de inkoopaanvraag houdt nu rekening met deze kosten, volgens deze berekening:

Te beoordelen bedrag = Bedrag exclusief btw - korting + niet-aftrekbare btw
Dit 'Te beoordelen bedrag' zie je in onder andere de weergaven terug als Exploitatiebedrag.

Let op:
Als je het procuratieschema gebruikt, heeft dit effect op het beoordelen van aanvragen. De aanvraagbedragen inclusief niet-aftrekbare btw zullen immers hoger uitvallen. Controleer of de procuratiegrenzen en het procuratieschema nog correct zijn.

Hieronder zie je enkele voorbeelden van de berekening van het aanvraagbedrag, op basis van een besteding van 10.000 euro exclusief btw. Voor bedrijven die niet in de zorg actief zijn verandert er niets, het bedrag blijft 10.000 euro. 


In het tweede voorbeeld zie je een afdeling in een ziekenhuis waarvoor je 25% van de btw mag aftrekken als voorbelasting. Dit heeft tot gevolg dat het inkoopaanvraagbedrag komt op 11.575 euro. 
Is er sprake van debiteurkorting? Dan wordt de korting eerst in mindering gebracht. Bij 5% korting komt de aanvraag dus op 9.500. Maar ook nu moet je de niet-aftrekbare btw erbij tellen, dus het totale aanvraagbedrag komt op 10.996,25.


Direct de juiste inkoopeenheid

Je kunt per inkoopartikel een speciale eenheid voor inkoopaanvragen gebruiken, dit noemen we de Voorkeureenheid inkoopaanvraag. Hierdoor is het makkelijker om bij inkoopaanvragen de juiste verbruikseenheid (zoals een doos of een krat) te hanteren. 

Voorbeeld:
De basiseenheid van luiers is stuks. De luiers zitten in dozen van 60 stuks, ze worden geleverd op pallets van 250 dozen. 
Voor inkoopaanvragen is het handig als de luiers per doos besteld worden, in plaats van per stuk. Daarom gebruik je voor inkoopaanvragen de voorkeureenheid doos.

Als je dit inricht, kan de aanvrager kiezen tussen de basiseenheid en de voorkeureenheid voor inkoopaanvragen. Als je dit niet inricht, kan inkoopaanvraag alleen in de basiseenheid gedaan worden.

Deze functionaliteit is zowel voor vrije inkoopaanvragen als inkoopaanvragen op basis van productgroep beschikbaar.


UpdateConnector

Deze functionaliteit werkt ook door in de UpdateConnector Inkoopaanvragen (FbPurRequisition):

 • Als het veld Eenheid niet gevuld wordt, wordt de Voorkeureenheid inkoopaanvragen van het artikel gebruikt. Om hiervan af te wijken, vul je het veld Eenheid.
 • Als het veld Voorkeureenheid inkoopaanvragen bij een artikel niet gevuld is, geldt altijd de basiseenheid.


Overige optimalisaties

 • Je kunt nu in één keer bij meerdere artikelen de itemcode wijzigen. Dit doe je via de import Artikel, hieraan is het veld Itemcode (nieuw) toegevoegd. 
 • De velden Dienst en Vervoerder zijn beschikbaar in de boekingslay-outs in het verkooptraject bij verkoopbasisorder, verkoopofferte, orderadvies, factuur, in de imports en in de UpdateConnector FbSalesQuotation. Hiermee kun je al vanuit de verkoopofferte aangeven wat de vervoerder en dienst voor bijvoorbeeld Transsmart zou moeten zijn. Dit komt uiteindelijk ook in de verkoopfactuur.

Bakkerijen

 • Als je gebruikmaakt van de Bakkerijen-licentie is het nu mogelijk om een routeadvies via een import te updaten. Geef de debiteur en de Soort levering mee en de velden die voor die combinatie bijgewerkt moeten worden. Je vindt de import via Beheer / Import verkoop / Route advies.
 • De menukeuze Ordermanagement / Beheer / Verwijderen importhistorie KZS is toegevoegd, om de tijdelijke tabel import pakbon KZS leeg te maken.
 • Er is een nieuwe geplande taak toegevoegd Uitwisseling stamgegevens. De Peildatum is de dag waarop het uitgevoerd wordt. De Toelichting is verplicht.