Checklist overgang Profit 18

Belangrijke wijzigingen in bestaande functionaliteit

 

Algemeen   |   HRM/Payroll   |   CRM   |   Ordermanagement   |   Bouw   |   Flex   |   Projecten 

<<Terug naar overzicht

Algemeen

PCC

Er is een nieuwe versie van het PCC voor Profit 18. Deze versie is niet verplicht. Het PCC meldt daarom niet dat er een nieuwe versie is. Je kunt het PCC van Profit 17 (versie 17.00) gebruiken in Profit 18. Het PCC van Profit 18 is beschikbaar op de AFAS Klantportal.

Werk je met een lagere versie (lager dan versie 17.00) dan is het wel noodzakelijk dat je het PCC updatet naar de nieuwste versie. Het PCC van Profit 18 werkt ook in combinatie met Profit 17. Download het PCC via InSite of Profit Windows.

 

Aanmaakprofielen voor inkoop- en verkooprelaties en organisaties

Voor Belgische klanten is nu een koppeling met Graydon beschikbaar. Als je een nieuwe organisatie, inkooprelatie of verkooprelatie aanmaakt, kun je zoeken in de bestanden van Graydon en direct gegevens overnemen in Profit.

Voor InSite is het volgende van belang. Bij Nederlandse omgevingen wordt automatisch Zoeken in KvK gebruikt en bij Belgische omgevingen Zoeken in Graydon. Er zijn echter ook hybride  omgevingen waarbij de activeringen Nederland (functionaliteit) en België (functionaliteit) beide zijn ingeschakeld. In die situatie moet je per aanmaakprofiel bepalen of je wilt zoeken in Kamer van Koophandel of Graydon. In de conversie naar Profit 18 wordt deze instelling automatisch bepaald op basis van je licentie. Controleer de aanmaakprofielen en voeg eventueel aanmaakprofielen toe. Vanaf Profit 18 kun je ook aanmaakprofielen toevoegen voor organisaties, zodat je ook per organisatie profiel kunt instellen of je wi
lt zoeken bij de Kamer van Koophandel of Graydon.

 

Inloggen op OutSite via social media stopt

Het inloggen op OutSite via social media stopt. AFAS gaat het inloggen via twee-factorauthenticatie mogelijk maken voor OutSite. Gebruikers loggen in met gebruikersnaam+wachtwoord en een extra verificatiestap via bijvoorbeeld AFAS Pocket. Voor de tweede verificatiestap zullen ook diverse andere authenticatie-apps worden ondersteund, zoals Lastpass.

Het inloggen via eigen identity provider blijft bestaan. De instellingen zijn verplaatst naar het nieuwe tabblad Inloggen in Algemeen / In - & OutSite / Site.

In Algemeen / In - & OutSite / Site is het veld Inloggen met gebruikersnaam/wachtwoord op het tabblad Algemeen vervallen. Dit veld is vervangen door een nieuw veld, namelijk het veld Methode op het nieuwe tabblad Inloggen. In het veld Methode bepaal je de inlogmethode.

 

Vrije rollen OutSite

Het aantal vrije rollen voor OutSite is verhoogd van 3 naar 10. Je bepaalt per organisatie welke rollen je gebruikt en je kunt hiermee nog fijnmaziger autoriseren.

In Profit 17 had je drie vrije rollen, deze hadden de codes 4, 5 en 6. 

In Profit 18 is de nummering van de vrije rollen gelijkgetrokken met de codering. Dit betekent dat bij de overgang naar Profit 18 de codes 4, 5 en 6 worden geconverteerd naar 1, 2 en 3. De overige vrije rollen worden doorgenummerd. houd hier rekening mee als je de vrije rollen gebruikt in bijvoorbeeld selecties, gegevensverzamelingen, of in rapporten of analyses. 

 

HRM / Payroll

 

Type rooster

In Profit 18 is het veld Type rooster toegevoegd. Door de komst van dit veld zijn alle bestaande rooster geconverteerd naar nieuwe typen roosters:

 • Wisselend arbeidspatroon en Wisselend arbeidspatroon specificeren waren niet aangevinkt.
  Nieuwe type rooster is: Werktijden, gelijke weken.
  Als de medewerker is gekoppeld aan een Onderwijs cao, dan type: FTE per dag.

   
 • Wisselend arbeidspatroon en Wisselend arbeidspatroon specificeren waren wel aangevinkt.
  Nieuwe type rooster is: Werktijden, wisselende weken

   
 • Wisselend arbeidspatroon wel aangevinkt en Wisselend arbeidspatroon specificeren niet aangevinkt.
  Nieuwe type rooster is: Uren per week

De velden Wisselend arbeidspatroon en Wisselend arbeidspatroon specificeren zijn niet meer zichtbaar in de wizard en profielen. Deze velden blijven nog wel beschikbaar in de gegevensverzamelingen. Hierdoor blijven bestaande analyses, rapporten, GetConnectoren en UpdateConnectoren werken.

In de bestaande profielen is het veld Type rooster automatisch toegevoegd waarbij Zichtbaar en Wijzigbaar is aangevinkt.

 

CRM


Draaiboek

Het bestaande menu-item CRM / Cursusmanagement / Inrichting / Draaiboek is verplaatst naar Algemeen / Beheer / Draaiboek. Als je geautoriseerd was voor CRM / Cursusmanagement / Inrichting / Draaiboek, dan ben je na de overstap op Profit 18 ook geautoriseerd voor Algemeen / Beheer / Draaiboek

In de Management tool vind je het draaiboek ook op een nieuwe plaats, namelijk in de functiegroep Draaiboek.

De reden voor deze verplaatsing is dat het draaiboek vanaf Profit 18 ook kan worden gebruikt voor in- en uitdiensttreding (in HRM) en voor de periodeafsluiting (in Financieel).

 

 

Ordermanagement

 

Btw vrijgesteld met voorraadjournalisering (zorg/onderwijs)

Bij de conversie wordt de nieuwe instelling Btw terug te vorderen in de Ordermanagement-instellingen op Volgens project/verbijzondering gezet. Hierdoor wijzigt er nog niets.

Om als vrijgestelde organisatie met voorraadartikelen inclusief btw van de verbeterde functionaliteit gebruik te maken, moet de nieuwe instelling op Vrijgesteld worden gezet. Nadat de instelling is omgezet, journaliseert Profit álle voorraadmutaties op de nieuwe manier. Dit geldt ook voor het verwijderen van ontvangsten en/of confrontaties met voorraad. 

Daarnaast moet je, als je in de artikelgroepen met voorraad bij Rek. Prijsverschil dezelfde grootboekrekening hebt gekoppeld als bij de Rek. Inkoop, daar een andere grootboekrekening instellen. Namelijk een grootboekrekening die geschikt is voor het prijsverschil tussen inkoopprijs en verrekenprijs.

Let op:
De gewijzigde instelling en de eventuele grootboekwijziging hebben veel impact en moeten goed getest worden. Wij raden je aan dit samen met een consultant te doen. Qua timing voor overgang adviseren wij de start van het nieuwe boekjaar.

 

Verstrekkingswijze E-Factuur hernoemd

De verstrekkingswijze 'E-mail PDF + factuur als E-factuur' heet nu E-mail PDF + E-factuur (UBL).

 

Bouw

 

Rapporten hernoemd

 • Het oude rapport 'Factuurvoorstel gedetailleerd (Profit)' is hernoemd naar Digitaal factuurvoorstel gedetailleerd (Profit).
 • Het oude rapport 'Factuurvoorstel (Profit)' is hernoemd naar Digitaal factuurvoorstel (Profit).

 

Flex

Saldo reserveringen in uren automatisch overgeheveld

In Profit wordt vanaf Profit 18 openstaand saldo in uren op beëindigde plaatsingen automatisch overgeheveld naar een recentere plaatsing.

In principe zou al het saldo van beëindigde plaatsingen al overgeheveld moeten zijn. Voor de gevallen waar het overhevelen niet gebeurd is, wordt dit direct bij de conversie naar Profit 18 alsnog gedaan.

Standaard staat het overhevelen ingesteld op 5 weken na beëindiging van de plaatsing. Dit betekent dat Profit het saldo van reserveringen in uren van plaatsingen die 5 weken of langer geleden geëindigd zijn, alsnog overhevelt. Dit geldt alleen voor beëindigde plaatsingen waarbij:

 • de einddatum groter of gelijk is aan 04-01-2021.
 • de einddatum vóór 04-01-2021 ligt én de medewerker een actief contract had op 04-01-2021.

Dit kan na de conversie eenmalig tot extra overhevelingen leiden. Hiervoor genereert Profit declaraties.

Overige wijzigingen:

 • De velden Automatisch overhevelen na einde plaatsing en Reserveringen overhevelen naar plaatsing in de import en de UpdateConnector PtPlacementContract zijn uitgeschakeld. Als deze velden worden aangeboden, zal de waarde genegeerd worden. Controleer je imports en UpdateConnector.
   
 • Er is een nieuwe weergave Reserveringen toegevoegd. De oude weergave Reserveringen is hernoemd naar Reserveringen uitgebreid. De weergave ‘Reserveringen beëindigde plaatsingen’ is vervallen.
   
 • Uit de plaatsingseigenschappen en 'Nieuwe plaatsing'-wizard zijn een aantal velden met betrekking tot 'reserveringen overhevelen na einde plaatsing' verwijderd.
   
 • Er is een nieuwe menukeuze voor meer inzicht in de vervaldatum van reserveringen: Aan en afwezigheid / Flex / Reserveringen met vervaldatum. Hiervoor ben je geautoriseerd als je ook voor Hrm / Payroll / Declaratiecockpit geautoriseerd bent.

 

Signalen Einde fase vervangen


Fase 1 en Fase 2 zijn begin dit jaar samengegaan in 'Fase 1-2'. De volgende signalen zijn uitgeschakeld:

 • Medewerker/Contract: einde fase 1 met workflow (Profit)
 • Medewerker/Contract: einde fase 2 met workflow (Profit)

Hier is dit nieuwe signaal voor beschikbaar: Medewerker/Contract: einde fase 1-2  met workflow (Profit).

 

  Projecten

   

  Projectprijzen

  • Je krijgt bij het toevoegen van de kostprijs nu ook een keuzescherm als je deze aanmaakt vanuit een artikel.
  • In de imports Project en Projectmutatie is het veld Aanmaken bij definitief maken/onderh. via project tussengevoegd. Controleer  en wijzig indien van toepassing je imports.