Nieuw in Profit 18

Financieel

 

Koppeling Mollie

Vanaf nu kun je een koppeling tussen het betaalplatform Mollie en Profit maken. Met deze koppeling kun je een betaallink versturen bij de factuur en aanmaning. Ook kun je de specificatie van betaling van Mollie geautomatiseerd inlezen.

Met de betaallink kunnen jouw klanten op een eenvoudige en laagdrempelige manier de facturen betalen, waardoor deze tijdig worden betaald en je administratieve lasten zullen dalen.

 

 

Periodeafsluiting borgen in Profit

De financiële periodeafsluiting is een belangrijk proces met vaste stappen die je moet afhandelen voor én na het einde van de periode. Denk hierbij aan afletteren tussenrekeningen, onderhanden werk, btw-controles, aansluiten debiteuren/crediteuren, rekening-courantverhoudingen etc. Je kunt dit proces nu helemaal in Profit borgen met een periodeafsluiting. Deze bevat een draaiboek, auditregels (van de Finance Auditor), workflows en overlopende posten. Je kunt je to-do lijst opschonen, alles staat voortaan in Profit!

 

 

Optimalisatie Contractbeheer Financieel

De velden Contracteigenaar en Contractbeheerder zijn toegevoegd aan het contract, zodat je meerdere rollen/personen kunt vastleggen op een contract naast het bestaande veld Verantwoordelijke. Deze kun je gebruiken als mogelijke bestemming in de workflow Contract financieel.

Daarnaast zijn twee methodes toegevoegd om verplichtingen te genereren vanuit een contract. Dit is vooral van belang bij omgevingen die werken met een 4 weken periodetabel voor Financieel: Per periode (4 weken), evenredig verdelen  en Per periode (4 weken), pro rata verdelen. Deze methode selecteer je bij het veld Genereren verplichtingen van een contract.

Ook is een nieuw overzicht toegevoegd: Te beoordelen contracten.  Dit overzicht toont alle nieuwe en aangepaste contracten die nog in een workflow zitten.

 

 

 

UpdateConnector Transitorische posten

Je kunt transitorische posten boeken via de UpdateConnector FiEntries. Op basis van boekjaar-periode van en boekjaar-periode t/m wordt evenredig de transitorische boeking gemaakt voor verkoop-, inkoop- en projectboekingen.

 

 

 

Meer mogelijk met Pocket

De AFAS Pocket app kan vanaf Profit 18 gemakkelijk gebruikt worden voor het raadplegen van crediteuren, debiteuren en de opstaande posten. Daarnaast is ook het afhandelen van de workflow inkoopfactuur met alle inzichten beschikbaar in de AFAS Pocket app.

 

Meer mooie functionaliteit

 • Bankrekening via workflow
  Je kunt een nieuwe bankrekening bij een inkoop- of verkooprelatie nu beoordelen via de workflow. Zie bij CRM.
   

 • Exporteren RGS brugstaat

In Profit wordt de RGS Brugstaat ondersteund. De RGS brugstaat is een standaard voor het eenvoudig uitwisselen van grootboeksaldi op basis van RGS (Referentie Grootboekschema). Vanuit Financieel kun je de RGS brugstaat exporteren en dan importeren in Fiscaal.
 

 • E-mail van verstrekking opslaan in dossier
  Als je facturen, pakbonnen, aanmaningen, etc. e-mailt naar je klant, wordt nu niet alleen de pdf opgeslagen, maar ook het e-mailbericht zelf. Dit is het e-mailbericht dat gebaseerd is op het berichtsjabloon. Hierdoor kun je precies zien wat er aan de klant gemaild is. Deze nieuwe functionaliteit geldt alleen voor verstrekkingen, niet voor andere e-mailberichten die vanuit Profit verstuurd worden.

   

 • Basisvaluta omgeving wijzigen
  Onder Consultancy modus kan nu de basisvaluta van een omgeving gewijzigd worden als het om een nieuwe/lege omgeving gaat.
   

 • Vrijgestelde btw bij voorraadartikelen
  In Profit Financieel zijn nu de rekening Prijsverschil en de rekening Inkoop ook bij vrijgestelde (niet terugvorderbare) btw met inkoop van voorraadartikelen in evenwicht als je de inrichting aanpast. Zie bij Ordermanagement.