Nieuw in Profit 18

Flex

 

Reserveringen geoptimaliseerd

De volgende onderdelen zijn verbeterd als het om reserveringen gaat:

 • Je kunt nu reserveringen opnemen over plaatsingen heen zonder dat je deze eerst zelf handmatig moet overhevelen. Profit voert nu namelijk de overheveling zelf al uit in de volgende gevallen:
  - Bij opname via nacalculatie (nieuw).
  - Bij uitbetalen van reserveringen.
  - Een aantal weken na beëindiging van een plaatsing. Profit hevelt dan over naar de recentste plaatsing. 
  Handmatig overhevelen is niet meer mogelijk.
 • Inzicht in reserveringssaldi is geoptimaliseerd. Hiervoor is de nieuwe weergave Reserveringen toegevoegd.
 • Je hebt meer inzicht in de vervaldatum van reserveringen.
 • De Uitbetalen reservering-wizard is verbeterd. Zo krijg je nu een samenvatting van wat vanuit welke plaatsing betaald gaat worden.

 

 

Digitaal aan- en afmelden bij zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid

Je kunt nu arbeidsmigranten digitaal aanmelden en afmelden bij de zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid. Het toevoegen van de instantie met een begindatum bij de medewerker zorgt ervoor dat er een aanmeld-bericht wordt klaargezet. Je kunt ook direct bij het indienstmelden in InSite de instantie laten toevoegen waarna het bericht wordt klaargezet. De geplande taak neemt vervolgens het versturen van het bericht op zich. Dit bespaart je veel tijd en moeite.

 

Journaliseren declaraties volgens 4-4-5 methodiek

Je kunt nu bij declaratieverwerking met weekverloning de loonjournaalpost, kostprijsboeking en omzet van declaraties journaliseren op basis van de 4-4-5 methodiek.

Hiervoor is bij de werkgever bij het veld Methode journalisering een nieuwe optie toegevoegd: Boekstukdatum conform 4-4-5 methodiek.

Met deze optie stelt Profit het veld Boekstukdatum in het salarisverwerkingsplan voor declaratieverwerking zodanig in dat de boekingen in de 13 aaneengesloten weken van een kwartaal samenvallen met de maanden in je financiële administratie. Het gaat dan bijvoorbeeld om week 4, week 8 en week 13 van het eerste kwartaal (de 4e, 4e en 5e week).

Voor vierwekenverloning blijft de boekstukdatum de laatste dag van de periode.

 

Meer mooie functionaliteit

 • Marge dashboard
  Voor de KPI regels van het Flex Marge dashboard is het bereik van het veld Marge vergroot naar -999 t/m 999. Daarmee kun je nu een negatieve marge of een marge groter dan 100% invullen of importeren.
   
 • Workflow Concept plaatsingscontract
  Je kunt nu in de workflow Concept plaatsingscontract (-128), behalve de actuele gegevens van de medewerker, ook de gegevens van het project/de klantovereenkomst gebruiken. De verkooprelatiegegevens zijn dan ook beschikbaar. Hiermee kun je bijvoorbeeld via een conditie de verantwoordelijke van het dossier automatisch laten vullen met de relatiebeheerder van de verkooprelatie.
   
 • Plaatsing workflows bij niet overschrijden Marge afhandelen

  Je kunt nu bij het aanmaken van een nieuwe plaatsing en/of plaatsingsregel de workflow automatisch laten goedkeuren als de marge uit de prijsafspraak niet overschreden wordt. Hiervoor zijn nu de velden Nominale marge en Procentuele marge beschikbaar in de workflows bij de dossieritemtypes Plaatsing (Profit) of Plaatsingsregel (Profit).

 • Bijlage Declaratiefactuur
  Je kunt nu een bijlage toevoegen aan een declaratiefactuur via de actie Bijlage. Raadplegen kun je de bijlage via de actie Bijlage tonen.
   
 • Salarisverwerkingsplan automatisch verlengen
  Ook bij de Flex-activering kun je je salarisverwerkingsplannen nu automatisch verlengen.
 • Signaal Einde fase
  Fase 1 en Fase 2 zijn begin dit jaar samengegaan in 'Fase 1-2'. Hier is dit nieuwe signaal voor beschikbaar: Medewerker/Contract: einde fase 1-2  met workflow (Profit).
   
 • Dashboard Controle verloonde en gefactureerde nacalculatie geoptimaliseerd
  De verwerkte week is nu gebaseerd op de Boekstukdatum in het salarisverwerkingsplan. Daarnaast is het veld Administratie nieuw in de filterbalk voor snel inzicht in de financiële periodetotalen. Verder krijg je via de Details-knop een overzicht met alle declaraties. Hier maak je eenvoudig een export van naar Excel. Tenslotte schakel je op het werkblad Controle overzicht declaraties nu eenvoudig tussen Week verwerkt en Week gewerkt.