Nieuw in Profit 18

Projecten

 

Kostprijsberekening op basis van uurloon

Je kunt nu de kostprijs van de geboekte uren in projecten laten berekenen op grond van het medewerker uurloon. Ook aanvullende toeslagen op het uurloon vanuit de (voorlopige) salarisverwerking en een opslagpercentage kun je daarbij meenemen.
De zuiverder kostprijs die je hierdoor krijgt, geeft je meer inzicht en helpt je de marge beter te bewaken.

Ook is een nieuwe OHW-methode Kosten o.b.v. uurloon, toeslag en opslag toegevoegd waarmee je de geboekte uren in de nacalculatie kunt journaliseren naar de winst- en verliesrekening. Daarbij is het mogelijk het uurloon, de toeslag en opslag van één nacalculatieregel naar aparte rekeningen te journaliseren.

 

Artikelprijzen per project

Je kunt nu per project voor alle typen items prijzen vastleggen. Hiervoor is het veld Project bij het toevoegen van een prijs beschikbaar. Dit wordt bijvoorbeeld gebruikt in de schoonmaakbranche waar een schoonmaaklocatie altijd uniek is dus als project eigen prijzen heeft.

 

Toevoegen en onderhouden doe je bijvoorbeeld vanuit de eigenschappen via de actie Prijs/korting of vanuit de voorcalculatie. In de prijzenhiërarchie heeft de projectprijs voorrang op de prijs van de relatie.

Adres projectlocatie toevoegen via import

In de imports Project en Projectmutatie is voor ERP nieuw de importoptie 'Adres projectlocatie toevoegen'. Aan een project kan één adres projectlocatie toegevoegd worden. Als je de importoptie aanzet, gaan we er vanuit dat je een nieuw adres gaat aanmaken/toevoegen, en dus wordt dan het veld 'Adres projectlocatie' verborgen.