Nieuw in Profit 7

Financieel


Volledige grip op finance in je organisatie!Negatieve reserveringen en verplichtingen

Meer inzicht in de bestedingsruimte


Inzicht

Inzicht in de bestedingsruimte van de budgetten is voor elke organisatie van belang. Om dit inzicht te verbeteren wordt het boeken van negatieve reservering en verplichtingen (bijvoorbeeld kortingen en retouren) vanaf Profit 7 ondersteund.

Stel, je verwacht in een bepaalde periode een bedrag aan inkomsten te ontvangen. Dan kun je dit nu als negatieve verplichting in Profit vastleggen. Deze negatieve verplichting telt direct in op je budget en je bestedingsruimte wordt groter!

Het was al mogelijk om automatisch een verplichting te genereren bij het toevoegen van een inkooporder. In Profit 7 genereert Profit automatisch een verplichting met een negatief bedrag als het bedrag van de inkooporderregel negatief is. Hierdoor verloopt de verwerking van de creditfactuur ook sneller!

Mogelijkheden

  • Automatisch een verplichting genereren bij een inkooporderregel met een negatief bedrag. 
  • Automatisch een verplichting genereren bij een contract met een negatieve contractwaarde. 
  • Handmatig een negatieve reservering  of verplichting vastleggen. 

Reserveringen in InSite

Met Contractbeheer beheer je contracten, reserveringen en verplichtingen. Contracten en verplichtingen zijn al langer beschikbaar in InSite. Vanaf Profit 7 kun je in InSite ook reserveringen toevoegen, raadplegen en wijzigen. 

Om reserveringen in InSite te gebruiken, activeer je het type pagina Reserveringen in de eigenschappen van de site. Vervolgens autoriseer je de bijbehorende InSite-pagina's (deze zijn gekoppeld aan de functionaliteit Reserveringen raadplegen). Daarna kan de Sitebeheerder de pagina's in InSite opnemen. 


Optimalisaties

Nog enkele verbeteringen - doe er je voordeel mee!

Verbijzonderingstoewijzingen collectief verwijderen
Om het opschonen van verbijzonderingstoewijzingen makkelijker te maken is de weergave Verbijzonderingstoewijzingen uitgebreid met de vinkvelden Gebruikt in journaalpost en Gebruikt in budget. Hiermee zie je snel waar een verbijzonderingstoewijzing gebruikt wordt. Als een verbijzonderingstoewijzing niet gebruikt wordt, is deze wellicht ten onrechte toegevoegd. Als dit zo is, kun je de verbijzonderingstoewijzing direct collectief verwijderen. 

Contractverlenging Financieel in InSite
Op de standaard meegeleverde InSite-pagina Contractverlenging Financieel is het veld Stilzwijgende verlenging toegevoegd. Op basis van dit veld weet de verantwoordelijke tijdens het beoordelen van het contract of er actie ondernomen moet worden richting de leveranciers óf dat het contract stilzwijgend verlengd wordt. 


Autorisatie contracten

In de weergave met contracten (van Profit Financieel) zie je alle contracten, ongeacht de administratie waaruit deze afkomstig zijn. Je kunt nu de autorisatie splitsen van het raadplegen/onderhouden van contracten en verplichtingen uit verschillende administraties en het boeken en betalen uit verschillende administraties. 

Let op:
Pas indien nodig de autorisatie al in Profit 6 aan, dus voor de overstap op Profit 7. 


Als je een weergave toevoegt en het veld Administratie in de weergave plaatst, kun je wisselen tussen de actieve administratie, alle administraties of een specifieke administratie. 


Doorschuiven negatieve btw-secties (België)

Komt het bij jou wel eens voor dat je de btw-aangifte niet definitief kunt maken vanwege een negatief saldo in een bepaalde btw-sectie? Het indienen van een btw-aangifte met negatieve bedragen is in België niet toegestaan. Negatieve btw-bedragen kunnen voorkomen in de secties 81, 82 en 83, omdat  zowel debet- als de creditfacturen van de betreffende goederen, diensten en investeringen worden geboekt. Nu kun je negatieve secties doorschuiven naar een volgende periode met de nieuwe actie Doorschuiven negatieve secties.  Je schuift het negatieve bedrag net zolang door tot het vak weer positief is. Het handmatig doorschuiven van negatieve btw-bedragen via een memoriaalboeking is vanaf nu dus verleden tijd! 

Inrichting
Voordat je negatieve secties kunt doorschuiven autoriseer je de nieuwe actie Doorschuiven negatieve secties. Vervolgens leg je in de financiële administratie-instellingen op het tabblad Btw een dagboek en tegenrekening vast voor de journaalposten die door het doorschuiven ontstaan.