Nieuw in Profit 7

HRM


HRM maakt het verschil!Persoonsdocumenten

Identiteitsbewijs, loonbelastingverklaring en VOG


Vastleggen bij indienst melden

Je legt persoonsdocumenten, zoals een identiteitsbewijs, loonbelastingverklaring en verklaring omtrent het gedrag (VOG) direct vast bij het indienst melden van een medewerker in InSite.

De medewerker kan de documenten ook zelf via ESS vastleggen. De documenten worden via de workflow als bijlage opgeslagen in het dossier van de medewerker.

Voor de verschillende persoonsdocumenten zijn aparte type dossieritems beschikbaar.

Via het nieuwe signaal Medewerker Identiteitsbewijzen vervallen (Profit) laat je de medewerker eenvoudig weten dat de einddatum nadert of is verstreken.

Voorschotten

Het boeken en uitbetalen van voorschotten was een omslachtig proces wat veel tijd kostte.

In Profit 7 hebben we dit proces vereenvoudigd. Je kan nu heel eenvoudig een voorschot boeken en direct uit laten betalen.

De medewerker (ESS) of manager (MSS) heeft de mogelijkheid om een voorschot aan te vragen in InSite. Via de nieuwe workflow kan je het voorschot direct laten uitbetalen en verrekenen via de salarisverwerking.

Je kan er ook voor kiezen om het voorschot direct om te zetten naar een los betaalbestand en deze dus te betalen buiten de standaard salarisbetalingen om.


Vorderingen

Via de nieuwe functionaliteit Voorschotten kan je een makkelijk een voorschot uitbetalen. Maar in een toekomstige salarisverwerking wil je natuurlijk wel rekening houden met het uitbetaalde voorschot.

In Profit 7 houdt de salarisverwerking hier automatisch rekening mee.

Als de medewerker een voorschot heeft, dan voegt Profit hiervoor een Nog te vorderen regel toe op het nieuwe tabblad Vordering in de eigenschappen van de medewerker. De eerstvolgende salarisverwerking neemt het uitbetaalde voorschot mee als Inhouding voorschot. Uiteraard alleen als het salaris toereikend is. Daarnaast is het ook mogelijk om bij het indienen van het voorschot een periode aan te geven waarin de inhouding moet plaatsvinden.

De looninrichting voor de vordering leveren we uit in de minimumloonupdate van de cao's. Houd hiervoor het CAO Center in de gaten.

Let op: In de nieuwe functionaliteit voor het verrekenen van het negatief loon hebben we helaas een fout ontdekt. We hebben daarom besloten dit later dit jaar uit te leveren. De nieuwe functionaliteit voor het verrekenen van voorschotten leveren we wel uit in Profit 7.


Toekomstig leidinggevende

Als een medewerker van functie en leidinggevende wijzigt, dan heeft de toekomstig leidinggevende pas inzicht in de gegevens en workflows vanaf de begindatum van de nieuwe functie.

Vanaf Profit 7 is het mogelijk om een workflow door een toekomstig leidinggevende te laten controleren voor de begindatum van de nieuwe functie.

Daarnaast kan je er ook voor zorgen dat de toekomstig leidinggevende zelf de functiewijziging of nevendienstverband aanmaakt in InSite. De toekomstig leidinggevende weet namelijk zelf het best welke gegevens gevuld moeten worden voor de nieuwe functieregel of dienstverband.


Verlof in het onderwijs

Het verlof in het onderwijs is geoptimaliseerd.

Vanaf nu boekt een medewerker verlof op het nevendienstverband en verdeelt Profit automatisch het verlof over de bijbehorende subdienstverbanden.

Het is dus niet meer nodig om voor ieder afzonderlijk subdienstverband een verlofaanvraag te boeken.

Menu importfuncties gewijzigd

Het submenu HRM / Beheer / Import medewerker werd te uitgebreid, daarom zijn de importfuncties verdeeld over twee submenu's: