Nieuw in Profit 7

Projecten


Meer efficiëntie en snelheid bij projectbeheer!Voorcalculatie in InSite

Nieuwe stap richting locatie-onafhankelijk werken


Voorcalculaties/verkoopoffertes toevoegen in InSite is een nieuwe stap naar het locatie-onafhankelijk werken. Je hoeft hiervoor niet meer naar Profit Windows. Toevoegen kan zowel vanuit project als vanuit forecast. En als je wilt, voeg je gelijk een projectteam toe op basis van de medewerkers in de regels! Hoe makkelijk is dat! 

Bestaande voorcalculaties aanpassen en definitief maken (multiselect!) is nu ook een fluitje van een cent.


Je kunt dit al gebruiken voor regels met kosten, werksoorten en niet-voorraadhoudende artikelen, niet voor andere regels.

Autorisatie

Autoriseer dit via de nieuwe functionaliteiten Voorcalculaties beheren en Voorcalculatie raadplegen. De actie Voorcalculatie definitief maken zit in Voorcalculaties beheren. Deze actie kun je ook autoriseren en er een 'Direct naar' van maken.

De bestaande sjablonen en pagina's voor het raadplegen van voorcalculaties zijn uit de functionaliteit Projecten raadplegen verplaatst naar Voorcalculatie raadplegen.

Details van verplichtingen

Je kunt nu in InSite op de pagina Verplichtingen per project de details van de verplichtingen raadplegen door erop te klikken.Meetstaat met factuurvoorstel (Bouw)

Betere grip op voortgang en facturering

Met de Bouw-activering kun je op basis van een voorcalculatie een meetstaat vastleggen. Daarin houd je de voortgang richting de klant bij. De voortgang en de nieuwe te factureren bedragen leg je via een factuurvoorstel ter goedkeuring voor aan de verkooprelatie. Zo behoud je via meetstaat en het factuurvoorstel inzicht in de voortgang van het project, de goedkeuring van de verkooprelatie en de facturering.

Dit is met name interessant voor bedrijven in de grond-, wegen en waterbouw (GWW).

Dit moet je eerst autoriseren.                


Factuurvoorstel

 Factuur voorleggen voor akkoord verkooprelatie

Via een factuurvoorstel kun je nu termijnen voor facturatie ter accordering voorleggen aan de verkooprelatie. Dit moet je eerst inrichten en autoriseren.

Voordelen:

  • Voor facturatie mogelijk akkoord vragen van opdrachtgever
  • Verbeterd inzicht in voortgang facturering
  • Minder fouten, minder correcties


Voorkeur urensoort per werksoort

Profit kan bij het boeken van je uren nu automatisch de voorkeur urensoort voorstellen zodra je de werksoort hebt geselecteerd. Je hoeft dan niet meer te zoeken. Duidelijker en sneller. Dit werkt behalve bij nacalculatie, ook bij voorcalculatie en op nog enkele plekken door.
Optimalisatie

Het is nu mogelijk om vanuit een gesloten en gescoorde forecast een project aan te maken in InSite.