Nieuw in Profit 8   Applicatiebeheer


Leg je klanten en collega's lekker in de watten!


Weergaven geoptimaliseerd
Best business practices beschikbaar voor alle klanten!

Gebruikmakend van de kennis die in de loop van de jaren is opgedaan, zijn de standaardweergaven in Profit Windows geoptimaliseerd. Ook zijn er nieuwe toegevoegd. Daarbij is gekeken naar gebruiksvriendelijkheid, efficiëntie, snelheid en best business practices. Weergaven in InSite en OutSite zijn niet aangepast.Nieuwe weergaven

Er zijn o.a. nieuwe weergaven toegevoegd die voorheen alleen in de templates opgenomen waren. Deze zijn nu beschikbaar voor iedereen! Soms zijn nieuwe en bestaande weergaven opnieuw genummerd, waardoor de belangrijkste weergaven automatisch vooraan (links) staan. 

Hieronder een nieuwe weergave in Financieel / Grootboek / Financiële mutaties. Je ziet alleen de mutaties van het laatste jaar. 


Elke functie opent standaard met een bepaalde voorkeurweergave. Door de wijzigingen en de nieuwe weergaven kan het voorkomen dat een functie nu standaard opent met een andere weergave.

Let op: Als je weergaven apart autoriseert via definitie-autorisatie, dan zullen nieuwe weergaven niet direct zichtbaar zijn. Je moet aan deze weergaven eerst de juiste Definitiecategorie of Definitiegroep koppelen. Aangepaste weergaven

Bestaande weergaven zijn nagelopen en waar nodig uitgebreid en aangepast. Sommige bestaande weergaven hebben nu een andere naam, zodat deze consistent zijn met de nieuwe. Een veel voorkomende wijziging is de vervanging van het veld Voornaam door Roepnaam

Aangepaste weergaven worden niet gedeblokkeerd uitgeleverd. Om hiervan te profiteren moet je de weergave zelf deblokkeren.

Verwijderde weergaven

Er is ook kritisch gekeken naar bijvoorbeeld dubbele weergaven of weergaven die geen toegevoegde waarde hebben in vergelijking met andere weergaven. Hierdoor zijn ook weergaven verwijderd. 

Omdat template-weergaven nu standaard in Profit zitten, kan het voorkomen dat je een Profit-weergave en een sterk overeenkomende template-weergave ziet. Deze template-weergaven worden niet automatisch verwijderd, dit kun je zelf doen.


Meer mogelijk met import

Controle dubbele import en import speciale tekens

Controle op dubbele import

Elke import-wizard heeft nu het nieuwe veld Controle of bestand al geïmporteerd is (op basis van inhoud).  Hierdoor kun je bijvoorbeeld voorkomen dat declaratieregels per ongeluk dubbel worden geïmporteerd.

Als je een bestand voor een tweede maal probeert te importeren, krijg je direct een waarschuwing. Dit gebeurt ook als een eerdere importactie mislukt is. 

Het veld Controle of bestand al geïmporteerd is(op basis van inhoud) is standaard aangevinkt, want het ligt voor de hand om deze check altijd te doen. Tijdens het testen van een import - uiteraard in een testomgeving - kun je dit veld uitvinken.


Importhistorie

Je kunt de historie van uitgevoerde imports raadplegen via Algemeen / Beheer / Import / Historie (vergeet niet deze functie te autoriseren). Deze functie logt zowel geslaagde als mislukte imports.

Je kunt deze gegevens ook ophalen met een GetConnector, gebaseerd op de gegevensverzamelingen Import historie en Import historieregels.


Importeren van speciale tekens

Vanaf Profit 7 kun je meer letters met accenten gebruiken in namen van personen (medewerkers) en organisaties en in woonplaatsen. Hierdoor kun je bijvoorbeeld ook de namen van medewerkers uit Oost-Europese landen correct vastleggen in Profit.

Dit is nu ook mogelijk via de import. Namen met tekens uit de afbeelding hiernaast kun je nu dus ook importeren.

Bestandspaden

Als je een bestand of pad moet opgeven, gebruik je nu altijd de bladerknop. Handmatig invullen is niet meer mogelijk.

Om in dit voorbeeld het veld Bestand met afgekeurde regels te vullen, klik je op de bladerknop en vul je de bestandsnaam in. Het is niet meer mogelijk om bestandsnamen te knippen en plakken.

PDF-viewer zonder PCC

Als je het PCC geïnstalleerd hebt, wordt een PDF altijd op je lokale systeem geopend via je eigen PDF-programma.

Heb je het PCC niet geïnstalleerd, dan wordt een PDF nu geopend in de AFAS PDF-viewer op AFAS Online. Vanuit de PDF-viewer kun je de PDF eventueel lokaal opslaan.  


Bij een lokale installatie wordt de PDF geopend met het PDF-programma op je eigen computer.

PCC voor Profit 8

Er is geen nieuwe PCC voor Profit 8, je kunt het laatst uitgeleverde PCC voor Profit 7 blijven gebruiken.

Signaal met e-mail in dossier vastleggen

In Profit 7 kun je bij een gegenereerd signaal een e-mailbericht op basis van een berichtsjabloon versturen. Hierdoor kun je per signaal een op maat gemaakt e-mailbericht met afbeeldingen en gegevens (velden) van het signaal gebruiken. Je kunt deze berichten vanaf Profit 8 ook opslaan in het dossier van de organisatie of persoon. 

Je stelt dit in in de bestemming van het signaal. Het signaal moet natuurlijk als e-mail verzonden worden. Als je in de signaalbestemming het veld Verzonden e-mail opslaan in dossier van persoon of organisatie aanvinkt, dan wordt bij het genereren van het signaal het e-mailbericht verzonden én er wordt een dossieritem bij de bestemming aangemaakt, met als bijlage het e-mailbericht.


In dit voorbeeld zie je een signaal met een e-mailbericht over een verlopen openstaande post. Het e-mailbericht wordt als dossieritem bij de organisatie opgeslagen, zodat je alle communicatie bij elkaar hebt (bij de organisatie is administratie@enyoi.com vastgelegd als zakelijk e-mailadres).

Connectoren

Er zijn enkele optimalisaties doorgevoerd. 

Medewerkers (KnEmployee en KnEmployeeGUID) 

Aan deze UpdateConnectoren zijn de volgende velden toegevoegd. Bij het toevoegen van een medewerker kun je deze velden vullen. Als je deze velden niet vult, wordt de waarde automatisch bepaald.

  • Nummer inkomstenverhouding (EnS2)
  • Dienstverband (EnSe)

Itemcodes verkooprelatie per artikel (FbItemCodeCustomer)

Als je een artikel aan meerdere verkooprelaties levert, kun je per verkooprelatie afwijkende gegevens vastleggen, zoals de itemcode en de barcode van de verkooprelatie, de besteleenheid, etc. Deze gegevens kun je nu ook toevoegen met deze nieuwe UpdateConnector.

Locatieregels (FbGoodsReceived)

Via de UpdateConnector voor ontvangst (FbGoodsReceived) is het nu mogelijk om locatieregels op te geven op het niveau van ontvangstregel, partijregel en serienummerregel. Hiervoor gebruik je het element FbOrderLocationLines.

Projecten (PtProject)

  • Het is mogelijk een klantovereenkomst aan te maken via de UpdateConnector PtProject. Dit is van belang voor FLEX-organisaties, zoals uitzendbureaus.
  • Bij een nieuw project geeft de UpdateConnector in de response het projectnummer terug in het veld PrId.

Nacalculatie (PtRealization) - Response 

Bij het insturen en updaten van nacalculatieregels worden nu het Id van de nacalculatieregel, de Externe Id en de SessionGuid teruggemeld. Ook is het mogelijk om via een XML of JSON de tag <XpRe> te vullen met het Id van de externe applicatie.

Het is nu mogelijk om via de UpdateConnector PtRealization een nacalculatieregel aan te maken op basis van Itemcode verkooprelatie dat vastgelegd is op het tabblad Items van de verkooprelatie. Bij het uitvoeren van de nacalculatieregel dient zowel Itemcode verkooprelatie als Verkooprelatienummer gevuld te zijn in de import als XML. Vervolgens wordt de interne itemcode van Profit erbij gezocht.

GetConnector gewijzigde nacalculatieregels

Je kunt de datums van gewijzigde nacalculatieregels ophalen met de GetConnector Profit_Rea_ChangedEntryDate (gegevensverzameling Gewijzigde_boekingsdagen_nacalculatie). 

Hiermee kun je gericht de datums van gewijzigde nacalculatieregels ophalen. Vervolgens gebruik je een GetConnector voor nacalculatieregels om de gewijzigde regels als zodanig op te halen.

KnPurchaseRelationOrg (België) - Fiche Fiche 281.50 toegevoegd 

De velden van het tabblad Fiche 281.50 waren niet beschikbaar in de UpdateConnector. De volgende velden zijn nu beschikbaar gemaakt:

  • <ViFc> = Categorie Fiche 281.50
  • <ViFs> = Fiche 281.50 subcategorie
  • <Prof> = Beroep 
  • <WiOf> = Echtgenote van
  • <KBOn> = KBO-nummer
  • <FiCo> = Landcode Fiche 281.50

Autorisatie

In de Autorisatie tool kun je de geautoriseerde gebruikers raadplegen per menukeuze, tabblad, autorisatiefilter of actie. 

Nu kun je ook een rapport, analyse of GetConnector maken met deze gegevens, met de nieuwe gegevensverzameling Processen van gebruikers (rapport). Je kunt via deze gegevensverzameling ook snel zien of bepaalde autorisatie is uitgedeeld op gebruikersniveau in plaats van gebruikersgroep-niveau. Zie het voorbeeld hiernaast.Opschonen gebruikers (AVG)

Acties van gebruikers worden in Profit vaak gelogd. Dit betekent bijvoorbeeld dat bij het wijzigen van een gegeven gelogd wordt wie de wijziging heeft doorgevoerd.

Bij het verwijderen van gebruikers wordt de logging op gebruikers niet verwijderd. Je kunt de logging van verwijderde gebruikers verwijderen via de nieuwe functie Algemeen / Beheer / Persoonsgegevens / Bijwerken loggingsvelden. Hierdoor worden de betreffende gebruikersnamen omgezet in de naam AFASUSER.

Vergeet niet de functie Algemeen / Beheer / Persoonsgegevens / Bijwerken loggingsvelden te autoriseren.


GetConnector wachtrijtaken

Je kunt nu een GetConnector maken op basis van de gegevensverzameling Taken in wachtrij, waarmee je de status per taak kunt ophalen.