Nieuw in Profit 8

Fiscaal


Bedien je cliënten nog beter! 


Fiscale cockpits geoptimaliseerd

De fiscale cockpits voor de cliënt IB en Vpb zijn vernieuwd.

Sneller de juiste aangifte openen

Je start en sluit een aantal aangiften nu met een tussenstap minder. Tussen de cockpit van de cliënt en het uitwerken van de aangifte worden geen onnodige overzichtspagina's meer getoond. Zo heb je sneller de juiste aangifte geopend!


Inzicht in de onderhanden aangiften per cliënt

Aangiften die je al hebt uitgewerkt vind je terug in de weergave Aangiften in de cockpit van de cliënt. Deze weergave is als nieuw onderdeel toegevoegd aan de cockpit van de cliënt IB en Vpb. De weergave geeft je per cliënt een overzicht van de onderhanden aangiften voor het gekozen aangiftejaar.
Het is nu mogelijk om direct in de cockpit een aangifte vrij te geven, een rapport af te drukken, het verzendbericht te raadplegen of het biljet af te drukken. Dit doe je met behulp van de actieknoppen boven de weergave.

Om welke fiscaal jaar gaat het?

Rond de jaarwisseling ben je als fiscalist tegelijkertijd in twee fiscale jaren aan het werk. Om te voorkomen dat je per ongeluk in het verkeerde fiscale jaar aan de slag gaat, is vanaf nu in de cockpit duidelijker zichtbaar voor welk fiscaal jaar je de aangiften uitwerkt. Daarom is bij de actieknoppen voor het uitwerken van de verschillende aangiften het fiscale jaar toegevoegd. 

Beschikking per cliënt raadplegen

Voor het beoordelen en accorderen van beschikkingen hoef je vanaf nu niet meer naar het beschikkingsoverzicht. Je kunt de beschikking nu ook per cliënt raadplegen, beoordelen en accorderen via de cockpit van de betreffende cliënt IB. 

Hiervoor is de actie Aanslagen en Beschikkingen toegevoegd aan de cockpit van de cliënt IB.Aangifte F-biljet 2018

Vanaf nu kun je in Fiscaal het F-biljet voor 2018 invullen en opsturen naar de Belastingdienst. Het F-biljet is in eerste instantie alleen beschikbaar om als PDF af te drukken. Digitaal versturen van het F-biljet is mogelijk vanaf het moment dat de aangifte IB 2018 elektronisch ingestuurd mag worden. 

Met het F-biljet doe je de belastingaangifte voor een overleden persoon. Aangezien de regelgeving het mogelijk maakt om een F-biljet in het jaar van overlijden in te vullen, wordt een groot deel van de regelgeving van de aangifte over het betreffende jaar ook aangeleverd door de Belastingdienst. Country-by-Country reporting 2017

Voor multinationale ondernemingen met een omzet vanaf € 750 miljoen geldt een documentatieverplichting: Country-by-Country reporting. In de Country-by-Country rapportage wordt jaarlijks aan de fiscus gerapporteerd over o.a. de winsten, de omzet, betaalde belastingen en activiteiten van de verschillende landen waarin de multinationale onderneming opereert. 


Vanaf nu kun je de Country-by-Country rapportage voor 2017 invullen en opsturen naar de Belastingdienst. De CbC-rapportage is beschikbaar in de cockpit van de cliënt Vpb. Voordat je de rapportage kunt uitwerken moet je het biljet vrijgeven


Redesign ondernemingsscherm aangifte IB

Het scherm van de onderneming is vanaf de aangifte IB 2018 slimmer opgebouwd:

  • Specificaties die in de praktijk het meest voorkomen staan vanaf nu bovenaan het ondernemingsscherm.
  • Er zijn minder specificaties omdat de waarde einde periode en begin periode nu zijn samengevoegd in één specificatie. 
  • De volgorde van de specificaties is aangepast en zijn nu gestructureerd zoals je het ondernemingsscherm normaliter invult. 


Dashboard Uitstelregeling (digipoort)

Het dashboard Uitstelregeling (digipoort) is geoptimaliseerd:

  • Inzicht in het inleverschema voor beconuitstel per cliëntengroep
  • Inzicht in verschillen tussen de voortgangsgegevens van Profit en het meest recente uitstelbestand van de Belastingdienst


Optimalisaties

Jaarovergang cliënt Vpb

In de jaarovergang wordt nu ook rekening gehouden met lange boekjaren Vpb. Profit voegt géén nieuw boekjaar toe als een cliënt Vpb een lang boekjaar heeft in het oude jaar van de jaarovergang én dit boekjaar eindigt op 31-12 van het nieuwe jaar. 

In alle andere gevallen voegt Profit wél een nieuw boekjaar toe bij de cliënt Vpb. Dit zorgt ervoor dat er geen overlappende boekjaren ontstaan bij cliënten Vpb.


Voorkeurwaarden

Bij het toevoegen van een nieuwe cliënt geef je aan of het biljetadres van de cliënt gelijk is aan het bezoekadres. Meestal is het biljetadres gelijk aan het bezoekadres.

Het is nu mogelijk om een voorkeurwaarde in te stellen op het veld Biljetadres is (bezoek)adres. Door gebruik te maken van voorkeurwaarden gaat het toevoegen van nieuwe cliënten sneller en voorkom je fouten!


Convenant horizontaal toezicht

Het veld Convenant horizontaal toezicht getekend is nu ook beschikbaar bij het aanpassen van de stamgegevens van de cliënt IB in InSite.