Nieuw in Profit 8

HRM


Loonbeslag

Optimalisatie van vastlegging en beheer

Voor het vastleggen en beheren van loonbeslagen is onderstaande geoptimaliseerd:

  • Beslaglegger vastleggen
  • Rapporten voor beslaglegger
  • Prioritering van loonbeslagen
  • Blokkeren van loonbeslagen

Beslaglegger vastleggen

Vanaf nu leg je deurwaarders en overheidsorganen los vast als beslaglegger in Profit. Bij het toevoegen van een loonbeslag voor een medewerker selecteer je de beslaglegger. Door deze nieuwe werkwijze leg je niet meer het bankrekeningnummer van de beslaglegger vast op medewerkniveau.

Let op: Bestaande loonbeslagen in Profit zijn niet omgezet naar de nieuwe werkwijze. Als je de bestaande loonbeslagen wilt omzetten, dan kan je dit handmatig doen.

Rapporten voor beslaglegger

Een werkgever is verplicht om twee soorten rapporten te versturen naar een beslaglegger:

  • Verzoek tot informatie
  • Verklaring derdenbeslag

Deze rapporten zijn vanaf nu beschikbaar. Het rapport voor het verzoek om informatie genereer je via de actie Verzoek om informatie op het tabblad Loonbeslag bij de medewerker. De verklaring derdenbeslag genereer je bij het vastleggen van een loonslag bij de medewerker.

Prioritering van loonbeslagen

Voor de prioritering van loonbeslagen werd gekeken naar de soort aflossing van de loonbeslagen bij een medewerker. Vanaf nu kan je zelf prioritering toepassen op de loonbeslagen bij een medewerker. Bij het vastleggen van een loonbeslag bepaal je zelf wat de prioriteit van de loonbeslag is.

Blokkeren van loonbeslagen

Je kan vanaf nu een loonbeslag blokkeren, ongeacht of er een openstaand saldo is. Als je de loonbeslag weer deblokkeert, dan gaat de inhouding weer in. De inhouding vindt dan niet met terugwerkende kracht plaats, maar loopt verder vanaf de nog niet geaccordeerde periode.Vernieuwde loonstrook

De loonstrook heeft een volledig nieuwe look & feel gekregen.

Voorheen gebruikte je aparte rapporten voor de loonstrook per dienstverband en arbeidsverhouding. Dit is nu niet meer nodig. De vernieuwde loonstrook is geschikt om per dienstverband of arbeidsverhouding te genereren. Je hoeft dus geen apart rapport meer te selecteren.

Als je de nieuwe loonstrook wilt gebruiken, dan selecteer je het rapport Loonstrook (Profit) in de eigenschappen van de werkgever.

Let op: Als je op de loonstrook eigen gegevens wil toevoegen voor dienstverbanden of arbeidsverhouding, dan zijn hiervoor aparte subrapporten beschikbaar.

Naast bovenstaande zijn de volgende aanpassingen doorgevoerd:

  • Het saldo van de vakantietoeslag wordt opgehaald uit lijstbegrip "ProfitID: 1340".
  • Afhankelijk van het toegepaste loontijdvak in de salarisberekening wordt de juiste tabel getoond.
  • De velden Uitdienst, Schaal en Trede zijn niet zichtbaar, als deze niet van toepassing zijn.E-mailadres bij indienst melden

Bij het indienst melden van een medewerker kan je vanaf nu aangeven of het zakelijk of privé e-mailadres over wilt nemen bij het aanmaken van de gebruiker. 

Let op: Als je het veld Automatisch InSite-gebruiker aanmaken hebt aangevinkt in het profiel voor indienst melden (context Medewerker), dan is het veld automatisch zichtbaar en verplicht.


Sollicitanten verwijderen

Voor de AVG hebben we het mogelijk gemaakt om sollicitanten en sollicitaties te verwijderen.

Sollicitaties

Dit zijn de sollicitaties op vacatures die niet zijn geregistreerd in Profit.

Sollicitanten

Een sollicitant kan op meerdere vacatures hebben gesolliciteerd. Je bepaalt zelf welke sollicitaties je van de sollicitant wilt verwijderen.