Nieuw in Profit 8

Projecten


Herwaarderen nacalculatieregels

Je kunt nu tarieven in nacalculatieregels wijzigen zolang ze nog niet zijn gefactureerd. De wijzigingen zie je terug in de te factureren regels.
Dit gebruik je bijvoorbeeld als medewerkers al nacalculatieregels hebben geboekt of als de nacalculatieregels zijn geïmporteerd voordat de juiste tarieven bekend zijn. Je kunt dit al gebruiken voor regels met kosten, werksoorten en niet-voorraadhoudende artikelen, niet voor andere regels.

Voordelen:

 • Eenvoudiger om tarieven up-to-date te houden
 • Tijdsbesparing

Je doet dit via de nieuwe functie Projecten / Beheer / Herwaarderen nacalculatie. Vergeet niet deze te autoriseren.


Meer grip voor de projectleider

In InSite bieden de nieuwe pagina's Factuurtermijnen per projectleider en Accorderen nacalculatie per regel per projectleider nu meer inzicht voor de projectleider.


Periodetabel

Na wijzigen van de periodetabel van bijvoorbeeld maand naar week, wijzigen de perioden ook in de nacalculatieregels.Projectfacturen

Bijlagen in PDF factuur

Je kunt nu bijlagen in de pdf van de factuur zelf opnemen. Denk hierbij aan foto's van bonnetjes of facturen, ontwerpen, werkafspraken, etc. De bijlage kan het formaat pdf, bmp, gif, jpg en png hebben.

Dit geldt vooralsnog alleen voor facturen in Ordermanagement en Projecten. Hiervoor is het nieuwe veld Bijlage samenvoegen met .pdf verkoopfactuur toegevoegd in het verkooprelatieprofiel.

Bijlagen in het formaat van Excel en Word, etc. kunnen niet in de pdf opgenomen worden.

Herkomst van de bijlagen bepalen

Bij de nieuwe functie kun je instellen waar de bijlagen vandaan mogen komen: alleen uit de nacalculatie of bijvoorbeeld alleen uit pakbonnen en verkooporders.

In het verkooprelatieprofiel is hiervoor het veld Verstrekking bijlage verplaatst en beschikbaar gemaakt bij zowel automatische projectfacturen als bij verkoopfacturen.

Deze functionaliteit is ook beschikbaar in Ordermanagement. Er is één verschil: bij Projecten kun je verstrekken van de bijlage ook nog afwijkend inrichten van wat je inricht in het verkooprelatieprofiel.


Projectfacturen afwijkend verzamelen

Je hebt nu nog meer mogelijkheden om je projectfacturen te verzamelen want je kunt nu ook per project een verzamelperiode en verzamelmethode instellen. Hiervoor moet de factureringsmethode op 'Factureren per project' zijn ingesteld.

Ook is het mogelijk te bepalen of er bijlagen bij de factuur worden toegevoegd, en uit welke bron. Bijvoorbeeld bonnetjes uit de nacalculaties. Als dat plaatjes zijn, kun je ze zelfs in de pdf van de factuur laten opnemen. 


Verkooprelatie en vierde grondslag mogelijk als Grondslag tarief

Je kunt nu Verkooprelatie als grondslag voor je kostprijs- en verkooptarieven gebruiken. Hiermee is het mogelijk om tarieven per klant te maken. Daarnaast heb je nu een vierde grondslag tot je beschikking. (Het is niet mogelijk de vierde grondslag in de geldigheidscombinaties mee te nemen).Voorheen kon je vrije dimensies voor de tarieven per verkooprelatie gebruiken, maar dit werkte niet altijd goed door in andere functionaliteiten (AFAS Pocket, vrije velden).

Als je deze functie nieuw inricht, kun je je tarieven nu eenvoudig per verkooprelatie maken. Als je je tariefgrondslagen al had ingericht inclusief de tarieven, moet je je huidige tarieven exporteren en verwijderen. Vervolgens kun je de grondslagen en tarieven opnieuw inrichten met verkooprelatie en de vierde grondslag.

Voordelen:

 • Tarieven per verkooprelatie mogelijk
 • Inrichting vereenvoudigdTwee nieuwe methodes  Onderhandenwerk  


Er zijn twee nieuwe methodes voor het journaliseren van onderhanden werk (OHW). Daarnaast kun je nu per project instellen welke methode van onderhanden werk je wilt hanteren. Het is zelfs mogelijk een project uit te sluiten van OHW.

Voordelen:

 • Je kunt nu de OHW-methode gebruiken die het best bij jullie bedrijf past.
 • Instelbaar tot op projectniveau.

Conversie:

Als je OHW al gebruikte, wordt de methode per Profit 8 omgezet naar methode 1 (Resultaat op basis van gereed project). Het is niet mogelijk op hoog niveau een van de nieuwe OHW-methodes in te richten. Wel kun je als je nieuwe projecten toevoegt, daarin een van de nieuwe methodes instellen.

De nieuwe methodes zijn:

 • Onderhanden werk op basis van Nog Te Factureren omzet (NTF)

  Als je een project op regiebasis factureert (uurtje factuurtje), worden de geboekte nacalculatieregels hierbij direct in het resultaat van de betreffende periode genomen. Profit maakt hier geen onderscheid tussen uren en kosten. Profit journaliseert hierbij ook alle nacalculatieregels, ongeacht of ze geaccordeerd of gereedgemeld zijn.

 • Onderhanden werk op basis van voortgangspercentage 'Percentage of Completion' (POC)

  Profit bepaalt het voortgangspercentage op basis van de geboekte nacalculatie ten opzichte van de begrote voorcalculatie. Het voorgangspercentage bepaalt welk deel van de volledige aanneemsom (van een bepaald project) periodiek in het resultaat wordt genomen.


Tijdschaal in Uren boeken via kalenderweergave

Je kunt nu bij het uren boeken via de kalenderweergave in InSite de tijdschaal aanpassen. Mogelijke tijdsindelingen zijn 6, 15  en 30 minuten. Per dag zie je nu bovenin ook het totaal aantal geboekte uren.

Dit vergemakkelijkt het secuur boeken. 
Optimalisaties

Itemcode verkooprelatie

De menukeuze Itemcode verkooprelatie is nu ook beschikbaar in Projecten (via Projecten / Item / Itemcode verkooprelatie). Deze kun je autoriseren.Voorcalculatie - Inkoop

Je kunt nu in de weergave met voorcalculatieregels het veld Eerst toegewezen inkooporderregel toevoegen om te zien welke inkooporderregel gekoppeld is. Dit veld is nu beschikbaar in de gegevensverzameling.


Nieuwe groepering Werksoortgroep

De nieuwe groepering Werksoortgroep is toegevoegd aan Profit. Hiermee kun je de werksoorten indelen in direct facturabele, direct niet-facturabele en indirecte werksoorten. Dit kun je vervolgens gebruiken in je rapportage.

Dit veld moet je autoriseren via Autorisatie tool / tabblad Menu / Projecten / Item / Groeperingen / Werksoortgroep.

Let op:
Controleer of je je bestaande importdefinitie Werksoort moet aanpassen omdat dit veld is tussengevoegd.

Projectopbrengst  abonnement transitorisch op project

De projectopbrengst die door abonnementen wordt gefactureerd kan nu ook transitorisch verdeeld worden op het project, naast de transitorische verdeling van abonnementen naar financieel.


Nacalculatie importeren

Bij de import nacalculatie met Projecten / Beheer / Import Project / Nacalculatie zal Profit automatisch jaar en periode bepalen, als de importregel alleen de datum bevat.