Nieuw in Profit 9   Applicatiebeheer


Leg je klanten en collega's lekker in de watten!


Omgeving kopiëren in AFAS Online
Meer controle en meer mogelijkheden

Je beschikt in AFAS Online over verschillende mogelijkheden om een omgeving te kopiëren via Algemeen / Omgeving / Beheer / Kopiëren. Deze functie is geoptimaliseerd.

De knop Nieuw is vervangen door twee nieuwe acties, namelijk Nieuwe aanvraag (voor alle typen aanvragen) en Nieuwe supportback-up. Je kunt deze knoppen apart autoriseren. Hierdoor kun je bijvoorbeeld bepaalde managers in je organisatie rechten geven op de knop Nieuwe supportback-up, maar niet op Nieuwe aanvraag. Alleen de Profit-applicatiebeheerder geef je rechten op Nieuwe aanvraag, zodat hij beschikt over alle typen aanvragen.

Let op:
Deze acties zijn niet geautoriseerd nadat je over bent gegaan op Profit 9, je moet deze acties opnieuw autoriseren. Dit geldt ook voor de hieronder beschreven acties Annuleren (voor alle typen acties) en Annuleren Support-backup.


Meerdere acties tegelijk

Als je meerdere acties wil uitvoeren, dan hoef je niet meer te wachten tot de lopende actie voltooid is voordat je de nieuwe actie opstart. Er kunnen dus meerdere acties tegelijk lopen. Alleen als de actie Reservekopie terugzetten als vervanging van huidige omgeving wordt uitgevoerd, kan bij een nieuwe actie de melding komen dat je moet wachten tot het proces voltooid is.

Na het kopiëren krijg je een bevestiging via e-mail, als je e-mailadres bekend is in Profit.

Je kunt lopende acties nu ook via de weergave annuleren. Ook hiervoor heb je twee acties, namelijk Annuleren (voor alle typen acties) en Annuleren Support-backup. Ook deze actieknoppen moet je autoriseren. Als een actie voltooid is, kun je deze niet meer annuleren. 

Naam en omschrijving omgeving

Let op:
Deze opties zijn al aanwezig in Profit, maar je kunt deze pas gebruiken als deze door AFAS zijn vrijgegeven. 

Je kunt zelf de laatste twee tekens van de naam van je omgeving opgeven. Voetbalclub AZ kan er bijvoorbeeld voor kiezen om omgeving O12345AA te kopiëren als testomgeving T12345AZ. De nieuwe naam wordt getoond, waarbij rekening wordt gehouden met het type omgeving: live-omgeving (O12345AZ), testomgeving (T12345AZ) of acceptomgeving (A12345AZ).

Je kunt ook de omschrijving opgeven. Hierdoor kan een accountant bijvoorbeeld de naam van een klant in de omgevingsomschrijving opnemen.

Het aanpassen van naam of omschrijving is niet mogelijk bij de volgende acties:

  • 08 - Reservekopie terugzetten als vervanging van huidige omgeving
  • 09 - AFAS Support backup maken
  • 10 - Quality Center backup maken
  • 11 - Downloadlink aanvraag verwerken

Reservekopie 'van morgen' terugzetten

Als je kiest voor actie 07 - Reservekopie terugzetten als nieuwe omgeving of 08 - Reservekopie terugzetten als vervanging van huidige omgeving, kon je als datum reservekopie de dag van morgen opgeven. Dit is gewijzigd, de hoogst mogelijke datum is nu de huidige dag.Signaal per e-mail in verschillende talen

Je kunt op basis van een signaal e-mailberichten versturen aan medewerkers, of aan personen buiten je organisatie, zoals inkoop- en verkooprelaties. Je bepaalt de omschrijving en de inhoud van het e-mailbericht zelf op basis van een berichtsjabloon. Hierbij worden nu ook meerdere talen ondersteund. Je kunt in het signaal per taal een apart berichtsjabloon koppelen (voor Nederlands, Vlaams, Duits, Engels en Frans).

Je bepaalt bij de bestemming van het signaal of je dit per e-mail verstuurt, en aan wie. Vervolgens kun je per taal een berichtsjabloon koppelen.


Bij het e-mailen van signalen wordt de taal van de persoon gebruikt (CRM / Organisatie/persoon, Organisatie/persoon, tabblad Persoon). Bij een e-mailsignaal aan een medewerker bijvoorbeeld, kijkt Profit naar de taal die is ingesteld bij de aan de medewerker gekoppelde persoon. Zorg dat de taal hier goed staat ingesteld.


E-mail naar zakelijk of privéadres 

Je bepaalt nu per signaal in de signaalbestemming of de e-mailberichten naar het zakelijke of privé e-mailadres gaan. Als je omgeving overgaat op Profit 9 wordt dit veld gevuld met E-mail werk

Nieuwe inloggen

Als een gebruiker zich voor het eerst aanmeldt op de AFAS Online portal, wordt er een mobiel telefoonnummer voorgesteld. Als zowel het privénummer als werknummer waren vastgelegd in Profit (bij de persoon), werd het privénummer voorgesteld. Voortaan wordt in deze situatie het zakelijke mobiele nummer voorgesteld.


PCC Command line

Je kunt analyses publiceren op een lokale computer via de commandline van het PCC. Hierbij kun je nu ook filteren op financiële administratie, mits de analyse het veld Administratie bevat. Je kunt ook de sociale analyse en de bezettingsanalyse uit Profit HRM publiceren.

Je moet hiervoor de nieuwe versie van het PCC installeren op je systeem.


Management tool

Bij vrije velden kun je een tooltip met interne informatie toevoegen. Bijvoorbeeld het doel van het vrije veld, de afdeling die dit veld gebruikt, etc. Je kunt nu een weergave toevoegen en het veld Tooltip in de weergave zetten. Dit is alleen bedoeld als informatie voor de Profit-applicatiebeheerder, de tooltips worden niet aan gebruikers getoond bij het vullen van de vrije velden.

Tooltips van Profit-velden worden niet in de weergave getoond.


Geplande taken

De omschrijvingen in Algemeen / Beheer / Geplande taken zijn aangepast. Hierdoor kun je beter zien waarop de taak betrekking heeft. Zo is de omschrijving Weken verwerken aangepast in Weken nacalculatie verwerken.

Let op:
Houdt er rekening mee dat deze omschrijvingen ook in weergaven en in de logging gebruikt worden. Oude taken kunnen onder een oude naam getoond worden, terwijl voor nieuwe taken de nieuwe naam gebruikt wordt. Houd hier rekening mee bij het raadplegen en filteren in deze weergaven.


Nieuwe geplande taken journalisering

Het journaliseren via Geplande taken is uitgebreid.

  • Mutaties journaliseren per integratiesoort
  • Verkoopfacturen genereren per verkooprelatieprofiel


Import vrije tabel in meerdere talen

In vrije tabellen kun je per licentietaal codes en omschrijvingen vastleggen. Je kunt nu codes en omschrijvingen in deze talen importeren met de nieuwe functie Algemeen / Beheer / Import / Vrije tabel (incl. vertaling). Als de vertalingen voor een bepaalde taal ontbreken, wordt de basistaal gebruikt.


Let op:
Voor de autorisatie geldt het volgende. Gebruikers die toegang hebben tot Algemeen / Beheer / Import / Vrije tabel, krijgen in Profit 9 automatisch toegang tot Algemeen / Beheer / Import / Vrije tabel (incl. vertaling).


Profielnamen vertalen t.b.v. Pocket

Je kunt de namen van profielen nu vertalen naar de door Profit ondersteunde talen. Hierdoor kun je bijvoorbeeld de profielen voor een nieuwe declaratie of een nieuw dossieritem een vertaalde naam geven, en deze wordt ook in AFAS Pocket gebruikt. 

Connectoren

FiEntries response met factuurnummer

Bij een Insert via de UpdateConnector FiEntries (financiële mutaties) geeft Profit het factuurnummer terug in het veld InId. Hierbij zijn verschillende situaties mogelijk, afhankelijk van het gebruik van autonummering op factuurnummer of het zelf aanleveren van een factuurnummer.


Factuurtermijnen project (FbInstalment)

Je kunt nu in de XML per factuurtermijn een debiteur mee te geven via de tag DbId.

Agenda-afspraken (KnAppointment)

Nieuwe UpdateConnector voor het toevoegen, wijzigen en verwijderen van afspraken in Profit Agenda.
BTW-tariefgroep

De gegevensverzameling Btw-tariefgroep is beschikbaar voor het maken van een GetConnector. 

Tokens (app connector) per gebruiker

In de Autorisatie tool is in de gebruikerseigenschappen het tabblad App connector tokens toegevoegd. Hiermee kun je per gebruiker alle tokens (van alle app connectoren) zien. Je kunt geen tokens toevoegen, dit kan alleen via de app connector. Wel kun je tokens verwijderen.