Nieuw in Profit 9

HRM


Wettelijke wijzigingen

Naar aanleiding van Nieuwsbrief Loonheffingen

Naar aanleiding van de Nieuwsbrief Loonheffingen, zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd in Profit:

Woonland

Vanaf 2019 gelden er meerdere nieuwe loonheffingstabellen. Er wordt onderscheid gemaakt tussen inwoners en niet-inwoners van Nederland:

  • Medewerkers die inwoner in Nederland zijn
  • Medewerkers die inwoners zijn van een ander EU land, EER-land, Zwitserland of BES-land
  • Medewerkers die niet in bovenstaande categorieën passen

Dit betekent dat er 3 witte maandtabellen, 3 groene maandtabellen, 3 witte 4-weken tabellen etc. worden toegevoegd.

Het woonland leiden we af via het adres van de medewerker. Het is dus belangrijk dat dit correct is vastgelegd in de eigenschappen van de medewerker.


Bijtelling

Vanaf 2019 zijn er 2 wijzigingen die gelden voor de bijtelling privé gebruik auto. Zo komt de 0%-bijtelling van codetabel 'Reden geen bijtelling auto' te vervallen. Voor auto's zonder CO2-uitstoot met een hoge waarde schrijft de Belastingdienst voor dat je wel bijtelling moet berekenen boven het grensbedrag.

In de eigenschappen van de auto of het toevoegen van een nieuwe auto, zijn twee nieuwe velden beschikbaar.


CAO

AFAS levert de Profit CAO’s voor 2019 uit, zodra wij de nieuwe cijfers ingevoerd en doorgerekend hebben. Als de cijfers nog niet compleet zijn, dan wachten we zo lang mogelijk met uitleveren. Het kan dus voorkomen dat het uitleveren van de cao op zich laat wachten, doordat de instantie nog niet alle cijfers bekend heeft gemaakt. Uiterlijk 12 januari 2019 leveren wij alle cao’s uit, ook als deze nog een aantal cijfers voor 2018 bevatten. In dat geval leveren wij in de loop van januari een nieuwe update uit, zodra alle gegevens bekend zijn.

Raadpleeg de CAO Releasenotes voor de landelijke- en de cao-specifieke wijzigingen.Betaalinstellingen APG

Vanaf 2019 wil ABP één betaling per pensioenaanlevering in plaats van een betaling per product.

Tot Profit 9 kon je per product (regeling) de betalingen inrichten. Hierdoor kon de betaalmethode en de betaaldatum afwijken. Deze mogelijkheid komt te vervallen vanaf 2019.

Vanaf 2019 is maar één soort betaling beschikbaar: Premieafdracht ABP.

In de conversie naar Profit 9 wordt de soort betaling omgezet naar Premieafdracht ABP.

Let op:
Als je een betaling met terugwerkende kracht doet over 2018, dan gaat dit nog via de oude inrichting per product (regeling).