Checklist overgang Profit 20

Belangrijke wijzigingen in bestaande functionaliteit

 

Algemeen   |   HRM/Payroll   |   Financieel   |   Projecten 

Algemeen

 

PCC

Er is geen nieuwe versie van het PCC voor Profit 20. Het PCC van Profit 19 werkt ook in Profit 20.  

Als je de knop Vastleggen in Microsoft Word, Excel, Outlook of Powerpoint wilt gebruiken, dan moet je minimaal beschikken over het PCC versie 18.xx. Dit geldt ook voor het vastleggen via de Verkenner.

 

HRM / Payroll

Wettelijk betaald ouderschapsverlof

  • Opbouw perioderecht over geboorteverlof en ouderschapsverlof
    Bij de conversie naar Profit worden voor de verlofsoorten met een perioderecht de instellingen Opbouw perioderecht over geboorteverlof en Opbouw perioderecht over betaald ouderschapsverlof automatisch op Ja gezet zodat de verlofopbouw op dezelfde manier blijft werken als voorheen.
  • Vrije tabel Reden verlofcorrectie
    In verband met het Wettelijk betaald ouderschapsverlof is de code RBO (Restsaldo betaald ouderschapsverlof) toegevoegd aan de tabel Reden verlofcorrectie.
    Als de code RBO al werkt gebruikt in de omgeving dan is deze geconverteerd naar RBO1.

 

UpdateConnector Beoordelingen (HrJudgement)

De interne code van de codetabel 'Prestatie' (EmpPerformance) week af van de externe code. Hierdoor moest in de UpdateConnector voor bijvoorbeeld een excellente beoordeling een 1  meegegeven worden. In de interface van Profit werd hiervoor de externe waarde 4 gevuld.

In Profit 20 zijn de codes van de interne codetabel 'Prestatie' (EmpPerformance) gelijk getrokken aan de externe codes. Nu geldt altijd de externe code. In het veld 'EmPe' geef je vanaf Profit 20 dus de externe code op.

 

Financieel

Autorisatie van Tonen pagina inkoopfactuur

De filterautorisatie richt je in via het nieuwe filtertype Financieel – Workflow inkoopfacturen in de autorisatietool (Algemeen / Beheer / Autorisatietool). Dit filter staat standaard op volledige toegang. Door het filter in te stellen, voorkom je dat gebruikers in InSite ongewenst een Tonen pagina kunnen openen van een inkoopfactuur.

De nieuwe overzichtspagina Overzichtspagina Inkoopfacturen incl. autorisatie in InSite is toegevoegd, waarop het nieuwe filter doorwerkt. Voeg dus eerst het filter toe, voordat je deze pagina gaat gebruiken op InSite.

 

Projecten

Werkbonnen import

In de import Werkbonnen is het veld Methode onderhanden werk toegevoegd. Dit is een verplicht veld.
Gebruik je werkbonnen maar geen OHW? Stel het veld dan in op '0' (Geen O
HW).

Controleer en wijzig je import.

Filterautorisatie Projecten

De filterautorisatie werkte niet door op de tonen-pagina van projecten in InSite. Hierdoor was het mogelijk de Tonen-pagina van een project te openen zelfs als men daar geen recht op had. Bijvoorbeeld via de link naar een project in een contract, het dossier, in een verplichting, etc. 

Controleer je filterautorisatie op projecten.

 

Veld Thuiswerken

Het veld Thuiswerken is toegevoegd in de import nacalculatie en UpdateConnector PtRealization. Controleer en wijzig eventueel je import en UpdateConnector.

 

Teams in InSite 

De instelling 'Medewerker overnemen uit team o.b.v. werksoort' in de boekingslay-outs voor voorcalculaties heet voortaan: Medewerker niet overnemen uit team. Profit bleek namelijk altijd automatisch het veld Medewerker te vullen als er in de voorcalculatie een itemcode (werksoort) werd gevuld die uniek is bij een medewerker uit het gekoppelde projectteam. Alleen als je het veld nu aanvinkt, neemt Profit de medewerker niet over.