Nieuw in Profit 18

HRM en Payroll

 

Uren per dag in rooster

Tegenwoordig werken medewerkers niet meer standaard 8 uur van 08:30u tot en met 17:00u. Bijvoorbeeld door het thuiswerken werken medewerkers op andere tijden. In dit geval wil je geen vaste werktijden vastleggen, maar wil je alleen het aantal uren vastleggen. Hiervoor is het type rooster Uren per dag beschikbaar.
De mogelijkheid voor het vastleggen van uren per dag combineert de voordelen van wisselend arbeidspatroon en gespecificeerd rooster.

 

Optimalisatie rooster

Door de komst van het type rooster Uren per dag zijn meerdere verbeteringen doorgevoerd voor het rooster. Zo is de naamgeving van de verschillende typen aangepast, is een nieuw veld Type rooster beschikbaar en is bijvoorbeeld het veld Standaardrooster naar boven verplaatst in de wizard in Profit Windows.

Let op: Bij de overgang naar Profit 18 wijzigen de naamgeving en de instellingen van de roosters bij de medewerkers automatisch. Meer informatie hierover vind je hier.

 

 

Thuiswerken

Steeds meer medewerkers werken structureel één of meerdere dagen per week thuis. Vanaf nu kun je de thuiswerkdagen vastleggen voor de medewerker. Dit geeft je inzicht in de bezetting op de afdeling en kun je koppelen aan een thuiswerkvergoeding.

 

 

Draaiboek in- en uitdienst

Bij de onboarding en offboarding van medewerkers zijn er tal van taken die moeten worden uitgevoerd. Deze taken moeten op vaste momenten plaatsvinden bij indienst- of uitdiensttreding. Bij indiensttreding kun je bijvoorbeeld denken aan taken zoals Inregelen laptop, Uitreiken toegangspas of Vastleggen contact in nood. Als je draaiboeken gebruikt, zal Profit automatisch workflows voor de vaste taken genereren, zodat je alle taken rond in- en uitdienst geborgd hebt.

 

 

 

Verlof aanvullen met nieuw jaar

Onderdeel van de jaarovergang is het toevoegen van het wettelijk en bovenwettelijk verlof voor het nieuwe jaar. Dit moest handmatig gedaan worden voor alle arbeidsvoorwaarden. Dit proces is vereenvoudigd. Vanaf nu kun je met een wizard eenvoudig het wettelijke en bovenwettelijk verlof aanvullen voor het nieuwe jaar.

 

 

Werving en selectie

Het proces van werving en selectie geoptimaliseerd. Je krijgt hierdoor meer controle en mogelijkheden.

Het volgende hebben we toegevoegd of geoptimaliseerd:

 • Verantwoordelijke(n) aanpassen in vacature in InSite
 • Bestemming hoofdverantwoordelijke
 • Statussen sollicitatie
 • Woonplaatsen toevoegen
 • Salarisindicatie voor Google Jobs

 

 

Auditfile Salaris (XAS)

De Belastingdienst maakt voor het geautomatiseerd controleren van de loonadministratie van ondernemingen gebruik van de Auditfile Salaris (XAS). De Auditfile Salaris heeft betrekking op het uitwisselen van salarismutaties. Vanaf nu kun je de Auditfile Salaris genereren in Profit.

 

 

Aansluiting HRM/Payroll met Financieel

De gegevens in de salarisadministratie behoren aan te sluiten met de gegevens zoals deze in de financiële administratie staan. Met het overzicht Aansluiting Financieel maak je vanaf nu eenvoudiger de aansluiting tussen de financiële administratie en salarisadministratie.

Het overzicht heeft als doel om aansluiting aan te tonen van de af te dragen werknemersverzekeringen, loon- en eindheffingen zoals de werkgever deze moet aangeven via de digitale loonaangifte. Vanuit dit nieuwe overzicht kun je inzoomen op het grootboek en de loonberekening, waarmee je de correctheid en aansluiting kunt aantonen en borgen.

 

 

Controlerapporten Payroll

Eigen kopieën van controlerapporten waren niet zichtbaar via de actie Output in de Salarisverwerkingscockpit. Om dit mogelijk te maken zijn de controlerapporten Afdrachtvermindering, Loonstaat, Verzamelloonstaat en Verzamelloonlijst gekoppeld aan een overeenkomstig rapporttype.

Dit maakt het ook mogelijk om de controlerapporten bij elkaar te plaatsen in het menu Output. Hierdoor krijg je meer overzicht in het menu en kan je ook direct je eigen kopie openen.

 

 

 

Meer mooie functionaliteit

 • Verzamelloonlijst
  Voor de verzamelloonlijstrapporten zijn nieuwe versies beschikbaar. Deze versie heeft een nieuwe opmaak en is logischer ingedeeld. De namen van de oude verzamelloonlijsten (vanaf 2020) zijn aangepast met 'Oud' erachter. De nieuwe verzamelloonlijsten hebben de naamgeving van de oude rapporten gekregen. De oude varianten zullen in een toekomstige versie van Profit worden verwijderd.
   
 • Signaal niet verwerkte betalingen
  Het kan zijn dat er niet verwerkte betalingen zijn in de betalingscockpit. Het nieuwe signaal Werkgever/Betaling: Niet verwerkte betalingen (Profit) controleert hierop.
  Voorbeeldtekst signaal: Voor werkgever EnYoi ICT Services B.V. staan niet verwerkte betalingen in de betalingscockpit. Dit kunnen declaraties/voorschotten zijn.
   
 • Signaal onvolledig formulier bij beoordeling
  Het signaal Medewerker/Beoordeling Onvolledig formulier (Profit) is toegevoegd. Dit signaal geeft de leidinggevende een trigger dat er een beoordeling ingevuld is zonder de velden Beoordeling en Prestatie.
   
 • Workflow Contactmoment Sollicitant
  De gegevensverzameling Mutatie Contactmoment is toegevoegd aan de workflow Contactmoment Sollicitant.
   
 • Pensioenaanlevering APG
  De performance van het controleren van de pensioenaanlevering APG is verbeterd. De controle van de pensioenaanlevering APG wordt vanaf nu gesplitst in meerdere wachtrijtaken in plaats van één wachtrijtaak.
   
 • Dashboard Formatiebeheer

  Het dashboard Formatiebeheer is uitgebreid met de berekening Loonkosten. Deze loonkosten kunnen worden bepaald op basis van de begrote loonkosten per FTE in de formatiebegroting zelf en op basis van de berekende grondslag 'Kosten werkgever'. Deze berekende grondslag wordt getotaliseerd per medewerker en vervolgens omgeslagen naar het formatieverdelingspercentage van de medewerker. Hierdoor wordt de grondslag verdeeld over de juiste formatieplaatsen.

  Deze berekening staat op de werkbladen Formatie per periode en Formatiedetails. Op het laatste werkblad staat de berekening niet, omdat je hier alleen de mutaties in de formatie ziet. Dit is niet van toepassing in de loonkosten.

  De loonkosten worden alleen in de grafiek en detailtabel getoond, nadat je hiervoor hebt gekozen onder de dropdown Berekening. Er wordt geen KPI getoond van dit getal.

 • Dashboard Organigram

  Het dashboard 'Organigram' is uitgebreid met het werkblad: Organigram inclusief informatie per medewerker en leidinggevende, berekend per headcount. Dit werkblad toont naast het organigram een detailtabel met medewerkers.

  Als je een OE aanklikt op het werkblad, dan krijg je via de detailtabel direct de bijbehorende medewerkers in beeld. Dit is inclusief onderliggende medewerkers van onderliggende OE's.
  Als je Shift ingedrukt houdt en je klikt daarna op een OE, dan zie je alleen de medewerkers van die betreffende OE.

 • Extra salaris uit verkopen (verlof)uren binnen Keuzemodel
  Het is vanaf nu mogelijk om type doel Extra salaris uit verkopen uren te selecteren. Met dit type doel realiseer je dat de medewerker extra salaris ontvangt bij het verkopen van (verlof)uren.
   
 • Weergaven kopiëren in de Gesprekkencyclus

  Vanaf nu is het mogelijk om de weergaven Competenties, Doelen en Afspraken in de Gesprekkencyclus te kopiëren.

  Je kunt verschillende profielen op deze manier van andere weergaven voorzien. Dit geeft je de mogelijkheid om bepaalde informatie wel of niet te tonen op bepaalde plekken in het proces.

 • Arbeidsvoorwaarde in type verlof
  In de eigenschappen van het type verlof is vanaf nu het tabblad Arbeidsvoorwaarde beschikbaar. Op dit tabblad zie je de arbeidsvoorwaarde(n) waarin het type verlof is gekoppeld aan een verlofsoort. Je kunt op dit tabblad direct de eigenschappen van het verlofsoort openen.
 • Instantie Zorgverzekeraar via Indienstprofiel
  Je kunt nu de instantie Zorgverzekeraar automatisch laten toevoegen zodra een medewerker in dienst wordt gemeld.