Nieuw in Profit 9

Projecten


Facturatie frequentie

Je kunt nu instellen vanaf welke datum de projectfactuurregels gefactureerd mogen worden. Hiervoor zijn twee nieuwe velden toegevoegd in het verkooprelatieprofiel en in de projecteigenschappen: 

 • Bij Facturatie frequentie selecteer je de periodetabel volgens welke frequentie je wilt factureren. Bijvoorbeeld 'Week Projecten' als je wekelijks wilt factureren.
 • Bij Extra dagen facturatie frequentie vul je in hoeveel dagen na het begin van de volgende periode van de geldende periodetabel de factuur factureerbaar is. 


In ons voorbeeld valt 29 juni in week 26, week 27 is de volgende week en 2 dagen ná de eerste dag van die week is 4 juli de dag vanaf wanneer je de regel kunt factureren. Dit zie je terug in het veld Factureerbaar vanaf bij het Automatisch factureren. 

Deze nieuwe functie heeft geen relatie met de instellingen voor verzamelen van de projectfacturen.


Onderdelen verplaatst/hernoemd

De volgende onderdelen in de projecteigenschappen zijn verplaatst/hernoemd:

 • Er is een nieuw tabblad Facturering 2
 • De naam van het tabblad Facturering gewijzigd naar Facturering 1.
 • Als je al geautoriseerd was voor tabblad Facturering, ben je na conversie voor beide nieuwe tabbladen geautoriseerd.

 • De velden Contact projectfactuur, Contact factuurvoorstel, Verzamelperiode, Verzamelmethode, Verstrekking bijlage en Crediteringsmethode van het tabblad Verstrekken zijn verplaatst naar het tabblad Facturering 2.

In het verkooprelatieprofiel is het veld Bankrekening verkoopfactuur van tabblad Factureren naar tabblad Algemeen verplaatst.
Opnieuw importeren

Je kunt nu afgekeurde regels uit de import Nacalculatie opnieuw importeren nadat je ze gewijzigd hebt in het bestand. Hiervoor is de nieuwe actie Opnieuw importeren toegevoegd in de weergave voor het raadplegen van de historie van imports.

Voordelen:

 • Inzicht in wat wel en niet goed ging
 • Eenvoudig fouten oplossen

 Dit is alleen mogelijk voor imports van het type Nacalculatie en onder bepaalde voorwaarden. Dit moet je eerst autoriseren.Optimalisaties Onderhandenwerk 


Het is nu mogelijk om bij projecten met OHW-methode 3 (Percentage of Completion) waarbij je de projectvoortgang per projectfase vastlegt, ook het tussentijds resultaat per project vast te leggen en te journaliseren. 

Boekingen op projecten met methode POC op projectfases met doorbelasten 1 of 2 (wel én niet doorbelasten) krijgen de journaalposten volgens methode 2 (NTF).

Optimalisaties

Werksoortgroep

Het veld Werksoortgroep is nu in de werksoorteigenschappen en de Nieuw-wizard correct toegevoegd.

Hiermee kun je je werksoorten indelen in:

 • direct facturabele
 • direct niet facturabele en 
 • indirecte werksoorten

Dit kun je vervolgens gebruiken in je rapportage.

Dit moet je eerst autoriseren.Overig:

 • Optie bij verstrekken bijlage projectfacturen
  De optie Geen bijlagen verstrekken bij het veld ‘Verstrekking bijlage’ onder het kopje Verzamelen automatische projectfacturen is van naam gewijzigd en heet nu: Alle bijlagen verstrekken uit de factuur. Bij deze optie worden alleen de extra bijlage(n) uit de kop van de factuur verstrekt.
 • Btw-percentage wijzigt
  Via een patch is de komende verhoging van het lage btw-tarief van 6% naar 9% in Profit doorgevoerd. Deze wijziging gaat in per 1 januari 2019. Mocht je gebruik maken van vaste teksten of orderteksten met het oude percentage erin, op je offertes en facturen dan raden we je aan deze hierop te controleren.
  Lees meer op de themapagina.


Abonnementsfacturen - Afwijkende contactpersonen

Profit neemt nu in de abonnementsfactuur de afwijkende contactpersoon over uit de abonnementen die verzameld worden (verkooprelatieprofiel heeft het veld Verzamelen op factuur ingeschakeld). Voorwaarde hiervoor is dat de afwijkende contactpersoon bij alle abonnementen hetzelfde is.

Voorheen gebruikte Profit de standaard contactpersoon bij verzamelen.